Каржы тест 0004

Нұсқа 0004

1-НҰСҚА

1. Коммерциялық ұйымдарға жатпайды:

A) акционерлік қоғамдар

B) мемлекеттік кәсіпорындар

C) қоғамдық қорларD) шаруашылық серіктестіктер

E) өндірістік копперативтер

2. Табыс табу мақсатында және оны өз қалауынша тарата алатын заңды тұлға:

A) коммерциялық ұйымдар

B) коммерциялық емес ұйымдарC) қоғамдық қорларD) тұтыну кооперативіE) діни бірлестіктер

3. Есеп саясатын құруға жауапкершілік жүктеледі:

A) шаруашылық субъектісінің құрылтайшысынаB) менеджергеC) бас бухгалтергеD) жоғары тұрған ұйымғаE) шаруашылық субъектісінің басшысына

4. Кәсіпорынның есеп саясаты бухгалтерлік есепті орынды және үнемді жүргізуді қамтамасыз ету —

A) толықтылықB) қарама-қайшылықсыздықC) сақтықD) орындықE) уақыттылық

5. Негізгі құралдарды жөндеу есебі, материалдардың есебі, басқарушы есеп, өндірістік шығындар мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау есебінің әдісі қарастырылады:

A) статистикалық есептеB) оперативті-техникалық есептеC) есеп саясатындаD) қаржылық есептеE) бухгалтерлі баланста

6. Кассадан материалдар алуға есеп беруге міндетті тұлғаға ақша берілді:

A) Дт 1310 Кт 1010B) Дт 1252 Кт 1010C) Дт 1010 Кт 1251D) Дт 1251 Кт 1010E) Дт 1310 Кт 1251

7. Касса операцияларының есебі үшін негіз болып табылатын алғашқы құжаттар:

A) аванстық есепB) кіріс және шығыс ордерлеріC) кассир есебіD) іс-сапар куәлігіE) төлем тапсырмасы

8. ККО және ШКО құжаттарында келісілген түрдегі түзетулер жіберіле ме:

A) иәB) бас бухгалтердің рұқсатыменC) есеп саясатына сәйкесD) басшының рұқсатыменE) жоқ

9. Кассир есебі толтырылады:

A) 3 данаданB) 2 данаданC) 5 данаданD) 4 данаданE) 1 данадан

10. Есеп айырысу шотындағы ақша қаражатының қозғалысы мына құжатта жүргізіледі:

A) №1 журналB) №5 журналC) №4 журналD) №3 журнал E) №2 журнал

11. №1030 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) активтік, негізгі, есеп айырысуB) активтік, контрарлық, негізгіC) пассивтік, негізгі, есеп айырысуD) активтік, жинақтау-үлестіру шоты, реттеушіE) активтік, негізгі, ақшалай

12. Сатылған өнімнен түскен түсім кассаға қабылданды:

A) Дт 1040 Кт 6010B) Дт 6010 Кт 1030C) Дт 6010 Кт 1010D) Дт 1010 Кт 6010E) Дт 1030 Кт 6010

13. Алуға арналған қысқа мерзімді сыйақылар қаржысы кассаға қабылданды:

A) Дт 1270 Кт 1010B) Дт 1030 Кт 1270C) Дт 1010 Кт 2170D) Дт 2170 Кт 1010E) Дт 1010 Кт 1270

14. Кассаға сатып алушылардан төлемдер келіп түсті:

A) Дт 1010 Кт 1030B) Дт 1210 Кт 1010C) Дт 1010 Кт 6010D) Дт 1010 Кт 1210E) Дт 1010 Кт 1250

15. Келісім құны бойынша жабдықтаушылардан алынған компьютерлер мен қондырғылар кіріске алынды:

A) Дт 2410 Кт 3310B) Дт 2410 Кт 3390C) Дт 3310 Кт 1030D) Дт 2420 Кт 3310E) Дт 3310, 3310 Кт 1420, 2410

16. Есеп беру сомасының қолданылмаған қалдық ақшасы кассаға қайтарылды:

A) Дт 1251 Кт 1010B) Дт 1010 Кт 1310C) Дт 3350 Кт 1251D) Дт 1010 Кт 1210 E) Дт 1010 Кт 1251

17. Бағамдық айырма дегеніміз —

A) кәсіпорынның қызмет көрсету, жұмысты орындау барысында қолданылатын ақша бірліктері.B) АҚШ доллары валютасындағы ақша бірліктеріC) екі елдің ақша бірліктерінің өзара қатынасыD) ҚР-ның ұлттық валютасындағы ақша бірліктеріE) екі елдің ақша бірліктерінің арасындағы бағамның өзгеруі салдарынан болатын айырма сомасы

18. Валюталық шотқа шетелдік сатып алушылардан ақша келіп түсті:

A) Дт 1032 Кт 6010B) Дт 1031 Кт 6010C) Дт 1031 Кт 1210D) Дт 1210 Кт 1032E) Дт 1032 Кт 1210

19. Цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 3350 Кт 8312B) Дт 8413 Кт 3350C) Дт 8312 Кт 3350D) Дт 3350 Кт 8412E) Дт 8412 Кт 3350

20. Ғимаратты бұзғаны үшін жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

A) Дт 8312 Кт 3350B) Дт 2930 Кт 3350C) Дт 7210 Кт 3350D) Дт 7110 Кт 3350E) Дт 7410 Кт 3350

21. Акционерлік қоғам жұмысшыларының еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:

A) Дт 3350 Кт 3220B) Дт 3220 Кт 1030C) Дт 3350 Кт 3120D) Дт 3120 Кт 1030E) Дт 3220 Кт 3350

22. Еңбекақы бойынша есеп айырысудың жинақтамалық есебі жүргізіледі:

A) №10 журнал-ордерднB) инвентарлық карточкадаC) төлем тізімдемесіндеD) есеп төлем тізімдемесіндеE) кесімді жұмыс нарядында

23. Еңбекақыдан алимент ұсталынды:

A) Дт 1251 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 1251C) Дт 3390 Кт 3350D) Дт 3350 Кт 1252E) Дт 3350 Кт 3390

24. Жыл сайын жұмысшыларға берілетін еңбек демалыс уақытының көлемі кем болмау керек:

A) 30 күнтізбелік күнненB) 18 күнтізбелік күнненC) 15 күнтізбелік күнненD) 15 жұмыс күнненE) 18 жұмыс күннен

25. Дт 3350 Кт 3120 бухгалтерлік жазбасы білдіреді:

A) ТМҚ бойынша жетіспеушілік ұсталындыB) кассадан еңбекақы берілдіC) еңбекақыдан берілген аванс D) еңбекақыдан ЖЗҚ ұсталындыE) еңбекақыдан ЖТС ұсталынды

26. Басқару аппараты жұмысшыларына демалыс ақы есептелді:

A) Дт 8112 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 7210C) Дт 8412 Кт 3350D) Дт 7210 Кт 3150E) Дт 7210 Кт 3350

27. Кеңсе ғимаратын жөндеуге құрылыс материалдары пайдаланылды:

A) Дт 2930 Кт 1350B) Дт 8414 Кт 1310C) Дт 8111 Кт 1350D) Дт 7210 Кт 1350E) Дт 7210 Кт 1310

28. Пайдалану процесіне қарай негізгі құралдардың тозу түрлері:

A) жай, күрделіB) мердігерлік, шаруашылықC) материалдық, материалдық емесD) техникалық, механикалықE) сапалық, табиғи

29. Негізгі құралдарды есептен шығарған кезде мына құжат толтырылады:

A) ауыстыру актісіB) қабылдау актісіC) тапсырыс-қабылдау актісіD) тапсырыс нарядыE) негізгі құралдарды есептен шығару актісі

30. Дт 7410 Кт 3350 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) әкімшілік қызметкеріне еңбекақы есептелінді

B) негізгі құралдарды жою кезінде еңбекақы есептелінді

C) негізгі құралдарды жөндеу бойынша шығын есептен шығарылды

D)негізгі құралдар есептен шығарылды

E) жинақталған тозу есептен шығарылды

31. Негізгі құралдар объектілеріне түгендеу жүргізеді:

A) жыл сайын

B) тоқсан сайын

C) ай сайын

D) жылына екі рет

E) бес жылда бір рет

32. Негізгі құралдарды жою нәтижесінде алынған басқа да материалдар кіріске алынды:

A) Дт 1310 Кт 6280

B) Дт 6210 Кт 1350

C) Дт 1350 Кт 6280

D) Дт 2410 Кт 6210

E) Дт 1350 Кт 6210

33. Дт 5420 Кт 2410 шоттар корреспонденциясы білдіреді:

A) қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдар құнының көбеюі

B) аяқталған құрылыс сомасына кіретін құралдарға есептелінген амортизация сомасы

C) өндірісте қолданылған негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы

D) ағымдағы жалға берілген негізгі құралдарға тозу есептелінді

E) негізгі құралдардың бастапқы құнының азаюы кезінде бұрын жүргізілген қайта бағалау сома шегінде негізгі құралдардың бастапқы құнын есептен шығару

34. Жою кезінде баланстық құн бойынша қойма ғимараты есептен шығарылады:

A) Дт 7310 Кт 2410

B) Дт 7410 Кт 2413

C) Дт 7470 Кт 2412

D) Дт 2412 Кт 7410

E) Дт 7410 Кт 2412

35. Төтенше жағдай нәтижесінде МЕА-тер есептен шығарылды:

A) Дт 2730 Кт 7510

B) Дт 7470 Кт 2730

C) Дт 7410 Кт 2730

D) Дт 7510 Кт 6220

E) Дт 7510 Кт 6210

36. Субсидиялар түрінде қондырғылар алынды:

A) Дт 2410 Кт 6230

B) Дт 2410 Кт 6280

C) Дт 2410 Кт 3310

D) Дт 2410 Кт 6220

E) Дт 2410 Кт 6210

37. Қосалқы өндірістен шығарылған қалдық заттар қоймаға қабылданды:

A) Дт 8310 Кт 1320

B) Дт 1320 Кт 8310

C) Дт 1330 Кт 8310

D) Дт 8310 Кт 1350

E) Дт 1350 Кт 8310

38. №8110 «Негізгі өндіріс» шотының талдамалық есебі №10 журнал-ордердің №… тізімдемесінде жүргізіледі:

A) 3

B) 4

C) 5

D) 1

E) 2

39. Айдың соңында негізгі өндіріс шығындарының транзиттік шоттары жабылды:

A) Дт 8110 Кт 8111-8114

B) Дт 8110 Кт 8310

C) Дт 8310 Кт 8311-8314

D) Дт 8410 Кт 8411-8418

E) Дт 8210 Кт 8211-8214

40. Өнімнің өзіндік құны —

A) табыстар

B) ағымдағы шығындар

C) шаруашылық субъектісінің ақшалай нысандағы өнім өндіру және сату шығындары

D) шаруашылық субъект шығындары

E) өндіріс шығындары

41. Көмекші өндіріс цехтарының қызмет өнімдерінің нақты өзіндік құны анықталады:

A) бастапқы құн — жою құны

B) норативтік өзіндік құн + ( — ) норманың өзгеруі + ( — ) нормадан ауытқу

C) барлық нақты шығындар сомасы

D) айдың басындағы аяқталмаған өндірістің қалдығы + ағымдағы айдың шығындары — айдың соңындағы аяқталмаған өндіріс

E) нақты шығындар және тоғыз айдың ішінде алынған өнімдерінің шығындар сомасы

42. Бухгалтерияда дайын өнім есебі жүргізіледі:

A) жинақ тізімдемесінде

B) бас кітап, №12 журнал-ордерде

C) №10 журнал-ордерде

D) №11 журнал-ордерде

E) қойма есебінің карточкаларында

43. Сенімхат мына жағдайда беріледі:

A) жабдықтаушыларға материалдар мен босалқыларды жеткізу үшін

B) материалдық құндылықтарды сақтау үшін

C) жабдықтаушыларға негізгі құралдарды жіберу үшін

D) тауарлыматериалдық қорларды сатып алу үшін

E) материалдық құндылықтарды сату үшін

44. Ай соңында негізгі өндірістен кірістелген дайын өнімнің нақты өзіндік құны мен есептік құнының ауытқу сомасы есепте көрсетілді (нақты өзіндік құн – есептік құн):

A) Дт 1320 Кт 8311

B) Дт 1320 Кт 8310

C) Дт 1320 Кт 7110

D) Дт 1320 Кт 7210

E) Дт 1320 Кт 8110

45. Егер де кәсіпорын табыста болса, онда шот:

A) еш жауабы жоқ

B) активті

C) қалдықсыз

D) қалдықсыз, активті

E) пассивті

46. №5510 «Есептік жылдың бөлінбеген пайдасы (залалы)» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) активтік, әрекетті, салыстырушы

B) активтік, негізгі, инвентарлық

C) активтік, негізгі, есеп айырысу

D) пассивтік, әрекеттік, салыстырушы

E) пассивтік, қаржылық-нәтижелік

47. Дт 5510 Кт 5410 бухгалтерлік жазу білдіреді:

A) өз меншігіндегі акцияларды сатқан кезде

B) резервтік капитал қаражатын пайдаланған кезде

C) жарғылық капитал негізгі құралдар арқылы төленген болса

D) бөлінбеген табыс есебінен резервтік капитал қалыптасқан кезде

E) егер жарғылық капитал арқылы жарна төленген болса

48. Бухгалтерлік баланс мына құжат негізінде құрылады:

A) түсініктеме хат

B) талдау шоттары бойынша айналым тізімдемесі

C) журнал-ордер

D) мемориалды ордер

E) бас кітап

49. Түсім —

A) үстеме бағасына қосылған жалпы жіберу бағасы

B) сату процесімен байланысты шығындар

C) тауар қозғалысы бойынша айналым

D) шығындарды жабу және кірістерді алу үшін тауар бағасындағы белгіленген үстеме

E) тауарды сатудан алынған ақша қаражаты

50. Сауда орнын жалдағаны үшін жалдық төлем есептелінді:

A) Дт 7110 Кт 4150

B) Дт 7110 Кт 3360

C) Дт 7210 Кт 3390

D) Дт 3360 Кт 7110

E) Дт 3360 Кт 1030

51.Фирма қызметіне қатысушы адамдардың бірлестігі, бұл бірлестікте қатысушылардың әрқайсысының фирманың міндеттемелері бойынша жауапкершілігі оның барлық қатысушылары үшін әрбір қатысушы үлесінің мөлшеріне бірдей еселенген үлесімен шектелетін серіктестік түрі қалай аталады?

A) қосымша жауапкершілігі бас серіктестік

B) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

C) коммандиттік серіктестік

D) толық серіктестік

E) өндірістік серіктестік

52. Бұл серіктестікке қатысушылар өздерінің міндеттемесі бойынша жарғылық қордың салымында, ал егер ол соманың жетіспеген жағдайында салымдарын өздерінің қосымша мүлкін еселік салым көлемінде орынын толтыруға бірлескен серіктестікті қалай атаймыз?

A) өндірістік серіктестік

B) толық серіктестік

C) коммандиттік серіктестік

D) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

E) қосымша жауапкершілігі бас серіктестік

53. Қазақстан Республикасындағы жеке сектор Разделдерін атаңыз?

A) коммандиттік және жауапкершілігі шектеулі серіктестік

B) жеке кәсіпкерлік және толық серіктестік

C) берілген жауаптардың барлығы

D) акционерлік қоғам

E) өндіріс кооперативтері

54. Тұтынушыларға сатуға арналған тауар өндіруге, жұмыс орындау, қызмет көрсету, ақпарат ұсынуға бағытталған қызмет, бұл — :

A) консультативтік кәсіпкерлік

B) өндірістік кәсіпкерлік

C) коммерциялық кәсіпкерлік

D) қаржылық кәсіпкерлік

E) барлық жауаптар дұрыс

55. Негізгі қорларды (цех, корпус) сатып алу, құру нәтижесінде оларды кәсіпорынның балансына тіркеген кезде олар былай бағаланады:

A) Верный жоқ

B) қалдық құны бойынша

C) қалпына келтіру құны бойынша

D) аралас құны бойынша

E) толық бастапқы құны бойынша

56. Кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінде пайда құралатын немесе әлеуметтік нәтижеге қол жеткізілетін қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік және интеллектілік құндылықтардың барлық түрлері, капиталдың ел ішіндегі және шетелдегі экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы қалай аталады?

A) Инновация

B) инвестиция

C) Делдалдық

D) Биржа

E) кәсіпкерлік

57. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану деңгейі нені сипаттайды?

A) қорлардың тозуы

B) ауыстыру коэффициенті

C) рентабельділік, пайда

D) жұмысшылар еңбегінің өнімділігі

E) қор қайтарымдылығы, қор сыйымдылығы

58. Егер табыстылықтың ішкі нормасы инвестор талап ететін дисконт нормасы деңгейінен кем болса, онда инвестициялар осы жобаға

A) ординарлы, ординарсыз

B) тиімді емес

C) тиімді

D) тәуелсіз, баламалы

E) жеке, күрделі

59. Кәсіпорынның өндірістік бағдарламасының құндық көрсеткіштеріне қайсысы жатпайды?

A) таза өнім

B) тауарлық өнім

C) сатылған өнім

D) негізгі қорлар құны

E) жиынтық өнім

60. Моральдық тозудың неше формасы бар?

A) 5

B) 6

C) 3

D) 4

E) 2

61. Айналым қорын және қор айналымын тұтас алғанда нені көрсетеді?

A) айналым қорын

B) негізгі құралын

C) айналым құралын

D) негізгі өндіріс қорын

E) өндіріс қорын

62. Айналым құралдарының айналым кезеңі мынаны сипаттайды:

A) айналым құралдарын сатып алу, өндіріс сатыларының болу уақыты

B) толық айналыс жасайтын күндері

C) кәсіпорынның өндірістік қорлары толық жанаруы үшін қажетті уақыт

D) айналым құралдары қозғалысының орташа жылдамдығы

E) қордағы және аяқталмаған өндірісте өндірістік айналым қорларының болу уақыты

63. Кәсіпорынның бір Разделшесінде өнімді дайындауға кеткен барлық шығынды есептеу өндірістік құнның қай түріне тән құбылыс?

A) өндірістік өзіндік құнды

B) өнімнің өзіндік құны

C) толық өзіндік құнды

D) 1 теңге тауарлы өнімге кеткен шығын

E) цехтың өзіндік құнын

64. Орта ауыспалы шығынның қатынасы нені көрсетеді:

A) орта шығынның шығару көлемін

B) тұрақты шығынның шығару көлемін

C) тұтас шығынның шығару көлемін

D) жалпы шығынның шығару көлемін

E) ауыспалы шығынның шығару көлемін

65. Еңбек ресурстары дегеніміз не?

A) қоғамға түскен қаржы көлемі

B) жұмыс процесінде пайдаланатын зат

C) жұмыс күшін Верный тиімді пайдалану

D) жұмысқа қажетті еңбек құралдары

E) қоғамның маңызды өндіргіш күші

66. Негізгі еңбекақыға қандай төлемдер жатады?

A) сыйлықтар, сыйлықақылы үстемелер және тағы басқа

B) қызметкерлердің кесірінсіз тоқтап қалулар үшін төлемдер

C) берілген жауаптардың барлығы Верный

D) еңбектің қалыпты жағдайынан ауытқуымен байланысты төлемдер, яғни мерзімнен тыс жұмыстар үшін, түнгі уақыттарға, мереке күндерде және тағы басқа күндерде жұмыс жасағаны үшін төлемдер

E) мерзімдік, үдемелі және кесімді еңбекақы төлеу кезіндегі орындалған жұмыстың сапасы және мөлшері үшін, пайдаланылған уақыт үшін төлемдер

67. Дайын өнімді сатумен байланысты шығындар өз ішінде нешеге бөлінеді?

A) 7

B) 2

C) 4

D) 3

E) 5

68. Мақсатына байланысты шығындар қалай топтастырылады?

A) негізгі және үстеме

B) тікелей және жанама

C) айнымалы және шартты тұрақты

D) өндірістік және кезең

E) өндірістік және өндірістік емес

69. Калькуляциялау жасау мерзіміне қарай нешеге бөлінеді?

A) 3

B) 5

C) 7

D) 4

E) 2

70. Қор қайтарымын өлшеудің неше әдісі бар?

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 7

71. Өсім түрінде ақы төлеп қайтару талабымен несиеге берілетін ақша капиталы қалай аталады?

A) тартылған қаржы ресурсы

B) резервтік капитал

C) несиелік капитал

D) меншікті капитал

E) кәсіпкерлік капитал

72. Кадрларды жұмысқа қабылдаудағы маңызды құжат:

A) Кадрлар жүйесі

B) мінездеме

C) еңбек кітапшасы

D) жоғарғы оқу орнын бітіргендігі туралы құжат

E) еңбек келісімі

73. Еңбек үрдісінің қорытындысында пайда болады:

A) Жаңа тұтыну құны

B) Еңбек ұйымы

C) Қосымша және толық

D) Еңбек құралы

E) Тұрақты және жанама

74. Еңбек ақыны ұлғайтуға мүмкіндік қашан беріледі

A) Тарифтік жүйе

B) еңбек ақыны төмендетуге мүмкіндік береді

C) Жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлыққа, кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер

D) еңбек ақыны тұрақты ұстап тұруға мүмкіндік береді

E) Жұмыскердің еңбек өнімділігінің өсуі-

75. Ынталандырушы функция —

A) Мемлекеттік бақылаудың төменгі еңбек ақы саты функциясының құрылуы, ортақ тарифтік торB) Дифференциалды еңбек ақының орындалу функциясыC) Бақылау функциясыD) Тепе тең төленетін еңбек ақы принціпіE) Материалдық ынталандыру арқылы өндірістің жоғары дәрежеге жету

76.Өндірілген өнім құнына кіретін шығындар бұл —

A) шығындарB) Арнайы бөліміC) КәсіпкерD) Өндіріс сметасыE) Толық өзіндік құн

77. Өнімнің өзіндік құнына тікелей шығындарды жатқызуды не деп атайды?

A) ШығынB) ӨндірістікC) КалькуляцияD) КешендіE) Тура

78. Классикалық экономикалық теорияға сәйкес V — инвестиция қатынасының жоспары ол…

A) НарықB) БағаC) Өзіндік құнD) Салық жүйесіE) Айналыс жылдамдығы

79. Тұрақты шығынның өнімді шығару көлеміне қатысты нені көрсетеді

A) Аралас шығынB) Орташа тұрақты шығындарC) ЖоспарлауD) Жеке аралас шығынE) Жеке шығын

80. Шаруашылық қызметін басқару жүйелері бойынша экономикалық талдау түрлері?

A) жедел, ағымдық, болашақтықB) экономикалық және болашықтықC) жедел, экологиялық, экономикалықD) функционалды,экономикалық, болашақтықE) техникалық, әлеуметтік, экономикалық

81. Экологиялық дағдарысқа жол бермеу үшін табиғат пен қоғам арасындағы байланысты сақтау мен жақсарту болып саналатын талдау қалай аталады? 12

A) ағымдықB) техникалықC) әлеуметтікD) болашақтықE) экологиялық

82. Экономикалық талдау әдісі дегеніміз не? 13

A) Жұмыс нәтижелерін объективті бағалау, оның тиімділігін арттыру резервтерін айқындау және оңтайлы басқару шешімін қабылдау үшін қажетті ақпараттармен қамтамасыз ету мақсатымен кәсіпорындар қызметін жүйелі, кешенді, өзара байланыста зерттеуді білдіредіB) Аталмыш объектіге талдау жасау мақсатын қоюC) Шарттық міндеттерді орындаумен және алынған нәтижелермен байланыстыD) Шаруашылық қызметінің себептік-салдарлық байланысыE) Нәтижелік көрсеткіштердің өзгеруіне факторлардың әсер ету дәрежесін айқындау

83. Материалдық ресурстар шартты түрде нешеге бөлінеді? 19

A) 4B) 2C) 6D) 3E) 5

84. Дайын өнімнің құрамына кірмейтін, бірақ та оның қалыптасуына ықпал ететін материалдар?

A) салалықB) жалпыC) негізгіD) сапалықE) көмекші

85. Отын энергиялық ресурстардың түрлерін ата?

A) еңбек және күрделіB) негізгі және көмекшіC) ықтималды және кең мағынадағыD) жеке және жалпыE) барлық жауап дұрыс

86. Негізгі материалдық және рухани байлық көзі, еңбек ететін мамандар қоғамның басты өндіргіш күші болып табылатын іс-әрекет түрі?

A) шикізатB) материалC) отынD) дұрыс жауап жоқE) еңбек

87. Ресурстарды пайдалану тиімділігі көрсеткіштері, агрегаттардың қуаттылығы, материалдардың, отынның үлестік шығындары, өзін-өзі ақтап шығу мерзімі жататын фирмалар қызметінің тиімділік көрсеткішін ата?

A) дұрыс жауап жоқB) интенсивтіC) қорытындылаушыD) экстенсивтіE) техникалық-экономикалық

88. Қаржылық талдаудың субъектісі — ол

A) жабдықтаушылар мен инвесторларB) мекемелер, банктерC) сыртқы құштар пайдаланушыларD) барлық жауап дұрыс E) экономикалық қызметтер

89. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайынав әсер ететін факторлар пайда болу орнына байланысты қалай бөлінеді?

A) тұрақты және уақытшаB) қарапайым және күрделіC) бірқалыпты және үздіксізD) негізгі және негізгі емесE) ішкі және сыртқы

90. Баланс дегеніміз – ол…

A) берілген субъектінің есеп пен есеп берудің қандай саясатын ұстап отырғандығы және қаржылық есеп пайдаланушылардың талаптарына сай, басқа да ақпараттар жазылатын құжатB) мүліктік жағдайымен таныстыратын құжатC) кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын құжатD) есепті жылдың басындағы және соңындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын және маңызды қызметтер атқаратын құжатE) барлық жауап дұрыс

91. Өнімді сатудан түскен табыс пен ағымдағы активтер қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) өнімді өткізуден алынатын табысB) жалпы табысC) негізгі қызметтен алынатын табысD) дұрыс жауап жоқE) ағымдағы активтер немесе айналым капиталының айналымдылық коэффициенті

92. Қарызды болған кәсіпорынның сотқа жазған өтініші негізінде немесе сол кәсіпорынның несие берушілермен жасаған келісім негізіндегі сотсыз тәртіппен өзінің банкроттығы жөніндегі ресми хабарландыру арқылы тағайындалатын банкроттық қалай аталады?

A) абайсыз банкроттық B) дұрыс жауап жоқC) мәжбүрлік банкроттықD) жалған банкроттықE) еріктілік банкроттық

93. Экономист Э.Альтман кезінде қандай көрсеткішті бағалады?

A) БарлығынB) өтімділікC) банкроттық ықтималдылықD) төлем қабілеттілікE) қаржылық тұрақтылық

94. Фирмалар қызметінің іске белсенділігі мен тиімділігіне талдау жасау мен баға беру талдау жасаудың қандай кезеңі болып табылады?

A) дұрыс жауап жоқB) ағымдағыC) бастапқыD) шешушіE) соңғы

95. Нақты бағалы қағаздардың алдағы бағасын анықтау үшін өткендегі баға динамикасын білу жеткілікті деп санайтын экономикалық талдаудағы қаржы активтерін бағалаудың теориясы қалай аталады?

A) ағымдық B) дұрыс жауап жоқC) жобалап жүруD) фундаменталдықE) технократиялық

96. Тәуекелді бағалаудың 2 әдістемесін ата?

A) алынған дивиденттерден кірісB) сезімталдық коньюнктурасына талдау жасау мен кірістілікті ықтималды бөлуге талдау жасауC) кіріс нормасыD) оптимистік, неғұрлым ықтималдыE) дұрыс жауап жоқ

97. Заңды түрде қалыптасқан болжам жасау әдістері неше топтан тұрады?

A) 2B) 6C) 3D) 4E) 5

98. Экономика – математикалық талдау —

A) әлеуметтік және экономикалық қатынастардың өзара ара қатынасын зерттеуB) жалпы қоғамдық құбылыстарды зерттеуC) экономикалық құбылыстар мен қатынастарды макродеңгейде зерттеуD) ең тиімді шешім вариантын талдау тәсіліE) бір затты жеке бөлшектерге бөлу

99. Салыстыру —

A) Микродеңгейде қолданылатын талдаудың тәсілдері мен түрлеріB) талдаудың техникалық тәсілдер мен түрлеріC) экономиканың әр саласында бірдей қолданылатын тәсілдер жиынтығыD) экономикалық құбылыстардың өзара байланысын анықтауға арналған аналитикалық тәсілE) өзара байланысты көрсеткіштерді салыстыру тәсілі

100. Рентабельдік (тиімділік) қалай анықталады?

A) пайда/өнімнің өзіндік құныB) негізгі қордың орта жылдық құны/пайдаC) пайда х негізгі қордың орта жылдық құныD) пайда/негізгі қордың орта жылдық құныE) тауар өндірісі — шығындар

2-НҰСҚА

1. Есеп саясатын құрады және бекітеді:

A) Жергілікті атқарушы органдарB) ҚР қаржы министрлігінің бухгалтерлік есеп және аудит әдістемелігі департаменті C) ҮкіметD) Министрлік салаларыE) Бас бухгалтер және шаруашылық субъектісінің басшысы

2. Кассаға есеп беруге тиісті тұлғалардан пайдаланылмаған қалдық ақша мына құжат арқылы қабылданады

A) кіріс касса ордеріB) төлем тізімдемесіC) кассалық есепD) шығыс касса ордеріE) чек

3. Шаруашылық субъектілерінің қаражат иелері:

A) басшы және экономистB) бас бухгалтер C) бас бухгалтер және кассирD) басшы және бас бухгалтерE) кассир және хатшы-референт

4. Касса операциялары мен касса кітабын жүргізу үшін бақылау жасау мына тұлғаға жүктеледі:

A) кассирге B) басшығаC) материалды жауапты тұлғағаD) экономисткеE) бас есепшіге

5. Дт 3380 Кт 1030 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) басқа да кредиторлық қарыздарды өтеуге ақша аударылдыB) жабдықтаушылардың шоттары төлендіC) банк қарыздары бойынша берешек өтелдіD) дебиторлық қарыздар өтелдіE) есеп айырысу шотынан төлеуге арналған қысқа мерзімді сыйақылар аударылды

6. Банк несиелері үшін пайыздар есептелінді:

A) Дт 3380 Кт 7310B) Дт 3010 Кт 1030C) Дт 7310 Кт 3380D) Дт 1030 Кт 3010E) Дт 3380 Кт 1030

7. Есеп айырысу шотының несие үшін пайыз төленді:

A) Дт 1030 Кт 3010B) Дт 1030 Кт 3380C) Дт 3380 Кт 1010D) Дт 3010 Кт 1030E) Дт 3380 Кт 1030

8. Негізгі еңбекақы қорына кірмейді:

A) кесімді-сыйақыB) демалыс ақысыC) сыйлықтар мен сыйақыларD) үстеме сыйлықтарE) мерзімді және кесімді еңбекақы

9. Еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталынды:

A) Дт 3350 Кт 3220B) Дт 3120 Кт 3350C) Дт 3350 Кт 3150D) Дт 3150 Кт 3350E) Дт 3350 Кт 3120

10. Еңбекақыдан ұсталынған міндетті зейнетақы жарнасы мына шоттың кредитінде көрсетіледі:

A) 3120B) 3350C) 3110D) 3220E) 3150

11. Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақыны тағайындауға және төлеуге негіз болып табылатын құжат:

A) өтінішB) бұйрықC) медициналық мекеме анықтамасыD) жұмыс уақыты есебінің табеліE) жұмысқа жарамсыздық парағы

12. 3350 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивті, ақшалайB) активті-пассивтіC) пассивті, есеп айырысуD) активті, есеп айырысуE) пассивті, реттеуші

13. №10 журнал-ордер мына шоттың кредиті бойынша жүргізіледі:

A) 3540B) 3390C) 3320D) 3350E) 3310

14. Еңбекақыны төлеу мерзімі қарастырылады:

A) нұсқамадаB) ұжымдық, жеке еңбек келісім — шартындаC) жарғыдаD) қаулыдаE) төлем тізімдемесінде

15. Дт 3350 Кт 1250 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) есепті соманың қолданылмаған қалдық ақшасы еңбекақыдан ұсталындыB) жеке табыс салығы есептеліндіC) кассадан еңбекақы берілдіD) іс-сапар шығындарына берілген авансE) еңбекақыдан МЗЖ ұсталынды

16. Дт 3350 Кт 3120 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) бюджетке жеке табыс салығы аударылдыB) еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталындыC) еңбекақыдан әлеуметтік салық ұсталындыD) жетіспеген тауарлы материалдық қорларды өтеу үшін еңбекақыдан ұсталындыE) еңбекақыдан МЗЖ ұсталынды

17. Көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

A) Дт 3350 Кт 8312B) Дт 8312 Кт 3350C) Дт 7110 Кт 3350D) Дт 8112 Кт 3350E) Дт 3350 Кт 1010

18. Жұмыс жасау бойынша жетістіктерді марапаттау және олардың алдағы уақытта өсуі, ынталандыру мақсатында жұмыстарға төленетін ақша сомасы —

A) оқу ақысы B) жәрдемақыC) еңбекақысыD) демалыс ақысыE) сыйақы

19.Цех жұмысшыларының есептелінген еңбекақысынан әлеуметтік салық аударымы жүргізілді:

A) Дт 3150 Кт 8413B) Дт 8513 Кт 3150C) Дт 8113 Кт 3220D) Дт 8313 Кт 3120E) Дт 8413 Кт 3150

20. Өндіріс барысындағы функционалдық рөлі мен мақсаты бойынша материалдық қорлар бөлінеді:

A) өндірістік және өндірістік емесB) көмекші және үстемеC) негізгі және көмекшіD) тікелей және жанамаE) үстеме және негізгі

21. ҚҚС сомасына сатып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты акцептелді:

A) Дт 3130 Кт 1420 B) Дт 3130 Кт 1030C) Дт 1420 Кт 3310D) Дт 1420 Кт 3390E) Дт 1210 Кт 3130

22. Заңда тұлғалардан тауарлы — материалдық қорларды сатып алған кезде толтырылатын алғашқы құжаттар:

A) лимитті — заборлы картаB) шот-фактура, чек, сатып алу — сату келісім шартыC) кіріс ордеріD) анықтама

Е) материалды қабылдау акті

23. Материалдар құны мен көлік әзірлеу шығындары құрылады:

анықтама

A) есептік құн

B) нақты өзіндік құн

C) келісім құнD) толық құн

E) бастапқы құн

24. Мына негізгі құралдарға амортизация есептелінбейді:

A) өзге резервтерге,жарғылық капиталға

B) құрал саймандарға , жабдықтарға , жерге

C) көлік құралдарына, машиналарғаD) жерге, фильм қорларына,өнім беретін малдарға

E) мұражайлық құндылықтарға, ғимараттарға, өсімдіктерге

25. Дт 2730 Кт 3310 шоттар корреспонденциясы білдіреді:

A) материалдық емес активтердің сатылуы

B) сатылған кездегі ҚҚС

C) материалдық емес активтердің есептелінген тозу сомасыD) жабдықтаушылардан алынған негізгі құралдар

E) жабдықтаушылардан алынған өзге материалдық емес активтер

26. Тегін алынған автокөлік:

A) Дт 6210 Кт 2410

B) Дт 6220 Кт 2410

C) Дт 2410 Кт 6210D) Дт 2410 Кт 6230

E) Дт 2410 Кт 6220

27. Баланстық құн —

A) негізгі құралдардың сату құнынан жою құнын алып тастағандағы құныB) негізгі құралдардың жою құныC) негізгі құралдардың сатып алу құныD) негізгі құралдардың сату құныE) тозу сомасын алып тастағандағы негізгі құралдардың бастапқы құны

28. Негізгі құралдарды жою кезінде табыс алуды қамтамасыз етеді:

A) жою кезінде ТМҚ алу B) қызмет ету мерзімінің аяқталуыC) толық амортизация D) өндіру кезінде жаңа технологияны қолдануE) жою кезінде МЕА алу

29. Жалға берушіге негізгі құралдарды ағымдағы жалға бергені үшін жал төлемі есептелінді:

A) Дт 1280 Кт 6220B) Дт 1210 Кт 3360C) Дт 1260 Кт 36130D) Дт 1260 Кт 6280 E) Дт 1260 Кт 6210

30. Жарғылық капиталға салым түрінде көлік құралдары келіп түсті:

A) Дт 2413 Кт 5110B) Дт 2412 Кт 5030C) Дт 2415 Кт 5110D) Дт 5110 Кт 2414E) Дт 2414 Кт 5110

31. «Зенит» заводының лицензиялық келісімдерінің амортизациясы есептелінді:

A) Дт 2740 Кт 8415B) Дт 2730 Кт 2740C) Дт 7110 Кт 2740D) Дт 8416 Кт 2740E) Дт 8415 Кт 2740

32. Өтеусіз берілген негізгі құралдар бойынша ҚҚС есептелінді:

A) Дт 3130 Кт 1420B) Дт 1420 Кт 3310C) Дт 7470 Кт 3130D) Дт 1210 Кт 3130E) Дт 7410 Кт 3130

33. №8110 «негізгі өндіріс» есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивтік, негізгі, есеп айырысу B) активтік, әрекеттік, салыстырушыC) активтік, негізгі, инвентарлықD) активтік, негізгі, есеп айырысуE) активтік, әрекеттік, калькуляциялық

34. Өндіріс процесіне қатысу сипатына байланысты шығындар болады:

A) тікелей және жанамаB) өндірістік және жанамаC) жалпы және үстемеD) қосалқы және эксперименттікE) өндірістік және өндірістік емес

35. Негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

A) Дт 8112 Кт 3350B) Дт 7110 Кт 3350C) Дт 7210 Кт 3350D) Дт 8412 Кт 3350E) Дт 8312 Кт 3350

36. Негізгі өндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан әлеуметтік салық есептелінді:

A) Дт 8213 Кт 3150B) Дт 8413 Кт 3150C) Дт 1310 Кт 3150D) Дт 8313 Кт 3150E) Дт 8113 Кт 3150

37. Өндіріс машинасының тозу сомасы есептелінді:

A) Дт 8114 Кт 2420B) Дт 2410 Кт 2420C) Дт 8415 Кт 2410D) Дт 2420 Кт 8415E) Дт 8415 Кт 2420

38. Дт 8415 Кт 2420 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) келіп түскен негізгі құралдардың тозу сомасы есептеліндіB) ғимараттың тозу сомасы есептен шығарылдыC) цех ғимаратының тозу сомасы есептеліндіD) цех ғимаратына жөндеу жұмысы жүргізілдіE) негізгі құралдар есептен шығарылды

39. №7210 «әкімшілік шығыстар» шоты арналған:

A) қосымша шығындарды есептеу үшінB) өндірістік процеспен тікелей байланысы жоқ басқару және шаруашылық шығындары туралы ақпараттарды жинақтау үшінC) кәсіпорынның жеке цехтарын басқарумен және қамтумен байланысты шығындарды тіркеу үшінD) әлеуметтік саламен байланысты басқару және шаруашылық шығындары туралы ақпараттарды жинақтау үшінE) кәсіпорынның барлық шығындарын есептеу үшін

40. Есеп айырысу шотына сатылған дайын өнім үшін сатып алушылардан ақша келіп түсті:

A) Дт 3310 Кт 1030B) Дт 1210 Кт 1030C) Дт 1210 Кт 6010D) Дт 1030 Кт 3010E) Дт 1030 Кт 1210

41. Қолма-қол ақшаға сатылған дайын өнімнен алынған табыс мына құжат негізінде анықталады:

A) төлем тапсырмасыB) шот-фактураC) кіріс есебі тізімдемесіD) сатылған өнімнің нақты құнының есебіE) кіріс касса ордері

42. Есепті кезеңнің соңында негізгі құралдарды өткізуден алынған кіріс шоты жабылды:

A) Дт 6210 Кт 5610B) Дт 5610 Кт 6210C) Дт 6280 Кт 5610D) Дт 6220 Кт 5420E) Дт 6010 Кт 5610

43. Артықшылығы бар акциялар төмендегі мөлшерден аспауы керек:

A) барлық шығарған акциялардың 30% көлеміненB) барлық шығарған акциялардың 35% көлемінен

C) барлық шығарған акциялардың 15% көлемінен

D) барлық шығарған акциялардың 45% көлемінен

E) барлық шығарған акциялардың 25% көлемінен

44. Есепті жылдың пайдасы есебінен жай акциялар иелеріне дивиденттер есептелінді:

A) Дт 3030 Кт 1030 B) Дт 5520 Кт 3030

C) Дт 3030 Кт 1010

D) Дт 3030 Кт 5510

E) Дт 5510 Кт 3030

45. Экспорт —

A) шетелден әкелінген тауар B) кіші дербес кәсіпорындар мен ірі шетелдік кәсіпорынның арасындағы жасалатын келісім-шарт

C) шетелдерден материалдарды, құрал-жабдықтарды, тауарларды және тағы басқа мүліктерді сатып алу

D) өндеуге берілген давалчестік шикізатпен байланысты операция

E) тауарларды сатып алушының еліне жөнелту арқылы шетелдік сатып алушыға сату

46. Қаржылық есеп беру кезеңі:

A) есепті жылдың бірінші сәуірінен бірінші желтоқсанға дейінB) жылдың әр тоқсаны

C) есепті жылдың бірінші шілдесінен отыз бірінші желтоқсанға дейін

D) есепті жылдың бірінші қаңтарынан отыз бірінші желтоқсанға дейін

E) есепті жылдың бірінші қаңтарынан бірінші қазанына дейін

47. Кірістер мен шығыстар туралы есеп мына есептік тіркемелер негізінде құрылады:

A) айналым тізімдемесіB) түсініктеме хат

C) мемориалды ордерлер

D) бас кітап

E) №11, 12, 13, 14 журнал-ордерлері

48. Сатылған тауарларға ҚҚС есептелінді:

A) Дт 3130 Кт 1210B) Дт 1420 Кт 3310

C) Дт 3130 Кт 1420

D) Дт 3130 Кт 1030

E) Дт 1210 Кт 3130

49. Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 3350 Кт 7110B) Дт 7210 Кт 3350

C) Дт 3350 Кт 3120

D) Дт 3350 Кт 7210

E) Дт 7110 Кт 3350

50. Төл беретін ересек малдың есебі мына шотта жүргізіледі:

A) 7110B) 7210

C) 7010

D) 2521

E) 2524

51. Қазақстанда мемлекеттік кәсіпорындардың түрлері қандай құжатпен анықталады?

A) Қазақстан Республикасының конституциясымен B) еңбек туралы заңмен

C) Қазақстан Республикасының бюджет кодексімен

D) Қазақстан Республикасының азаматтық кодексімен

E) Қазақстан Республикасының салық кодексімен

52. Азаматтардың еркін түрде біріккенін білдіретін заңды тұлға қалай аталады?

A) коммандиттік серіктестікB) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

C) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

D) өндірістік кооператив

E) толық серіктестік

53. Заңды тұлғалар өзінің қызметінің мақсаты бойынша былай бөлінеді:

A) міндетті құқықтары барB) коммерциялық және коммерциялық емес

C) міндетті құқықтары жоқ

D) өндірістік кәсіпкерлік

E) ресми және бейресми

54. Интеграция қағидасы бойынша шаруашылық субъектілері жіктелуіне не жатпайды?

A) консорциумдарB) холдингтік компаниялар

C) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер

D) концерндер

E) акционерлік қоғамдар

55. Коммерциялық кәсіпорындардың негізгі мақсаты

A) халыққа қызмет көрсетуB) бекітілген заданиеларды орындау

C) пайда табу

D) өндіріс факторларын сәйкестендіру

E) қандай да бір тауарлар нарығында берік айқындамаларға ие болу

56. Кәсіпкерлік қызметтің қанша түрі бар?

A) 3B) 2

C) 6

D) 5

E) 4

57. Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын заңды тұлға:

A) өндірістік кооперативB) акционерлік қоғам

C) толық серіктестік

D) ЖШС

E) сенім серіктестігі шаруашылық серіктестік

58. Сауда немесе коммерциялық қоғамның бір түрі, оның қатысушылары кәсіпорын бойынша қауіп-қатерді өзінің барлық мүлкімен толық мойынына алушыларға және коммандистерге немесе кәсіпорынға жұмсалғаны үшін ғана жауап беретін серіктестік түрін атаңыз:

A) өндірістік серіктестікB) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

C) толық серіктестік

D) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

E) коммандиттік серіктестік

59. Негізгі құралдардың түрлерін атаңыз:

A) өндірістік және бейөндірістікB) негізгі және негізгі емес

C) негізгі және материалдық

D) өндірістік және материалдық

E) материалдық және материалдық емес

60. Тұрақты шығынның өнімді шығару көлеміне қатынасы қалай аталады?

A) шектелген шығын B) орта шығын

C) жалпы шығын

D) орта тұрақты шығынды

E) тұрақты шығын

61. Өндірілетін өнімнің көлемімен байланыссыз шығындар

A) жанамаB) ауыспалы

C) тура

D) баламалы

E) тұрақты

62. Кәсіпорындағы көтерме бағаның әсері тауарлы өнімнің толық өзіндік құнына қатынасы нені сипаттайды?

A) цехтің өзіндік құныB) өндірістік өзіндік құны

C) толық өзіндік құнды

D) өнімнің өзіндік құны

E) бір теңге тауарлы өнімге кеткен шығын

63. Өнеркәсіпте рентабелділіктің неше түрі болады?

A) 4B) 2

C) 6

D) 3

E) 5

64. Өнеркәсіптегі рентабельділіктің түрлерін атаңыз:

A) меншікті капитал рентабельділігі және капитал рентабельділігіB) өнім рентабельділігі және өнеркәсіптік қорлар рентабельділігі

C) инвестиция рентабельділігі және инновация рентабельділігі

D) активтер рентабельділігі және пассивтер рентабельділігі

E) сату рентабельділігі және сақтау рентабельділігі

65. Бәсеке, бұл — :

A) бақылау құралыB) нарықта әр түрлі тауар өндірушілердің экономикалық жарысы

C) нарықта бірдей тауар өндірушілердің экономикалық жарысы

D) барлық жауаптар дұрыс

E) өндірістің кеңейтілуі және өнім бағасының түсуі

66. Шығындардың пайда болу орнына байланысты қалай бөлінеді?

A) өндірістік және өндірістік емесB) айнымалы және шартты тұрақты

C) тікелей және жанама

D) негізгі және үстеме

E) өндірістік және кезең

67. Дайын өнімді сатумен байланысты шығындар қалай аталады?

A) өндірістікB) кезең немесе коммерция

C) жанама

D) тұрақты

E) үстеме

68. Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қандай баға стратегиялары кең таралған?

A) нарық жағдайында өмір сүрушілікті қамтамасыз ету және банкроттылықты болдырмауB) сапа көрсеткіштері бойынша лидерлікті жеңіп алу

C) қалыпты рентабельділік кезіндегі нарықты тұрақты жағдайдың сақталуы

D) бәсекелестердің ығысуы

E) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

69. Капитал салымдары неше құрылыммен сипатталады?

A) 5B) 6

C) 4

D) 3

E) 2

70. Номиналды жалақыға сатып алатын тауардың көлемі. Нақтылы еңбекақы номиналды жалақының «сатып алу қабілеті» болып табылатын жалақы түрі қалай аталады?

A) мерзімді жалақыB) кесімді жалақы

C) номиналды жалақы

D) өндіру нормасы

E) нақты жалақы

71. Халықты жұмысқа орналастыруды жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уақытылы орган, сондай-ақ жеке жұмыспен қамту агенттігі көрсететін жәрдем

A) Еңбек күшіB) Еңбек жағдайы

C) Біліктілік санаты

D) Еңбек қатынастары

E) Еңбек делдалдылығы

72. Еңбекақы төлемі жұмыс күшінің құны ретінде қалыптастыруын еңбекақының төлем мөлшері белгілеуі бұл —

A) уақыт нормасыB) еңбекақыны ұйымдастыру

C) еңбекақы формасы

D) еңбек нормасы

E) тарифтік еңбекақы жүйесі

73. Жұмысшының бір сағат, бір күн немесе бір ай ішінде алатын жалақысының көлемін белгілеу бұл —

A) еңбек стажыB) еңбекақыны ұйымдастыру

C) тарифтік жүйе

D) тарифтік разряд

E) тарифтік еңбекақы мөлшері

74. Қызметкердің біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделігіне, санына, сапасына ынталандыру сипатындағы төлемдер бұл —

A) еңбекақыны ұйымдастыруB) еңбек стажы

C) тарифтік жүйе

D) тарифтік разряд

E) жалақы

75. Еңбек ұжымында жұмыскерлердің жалпы санына қарай, кәсіпкерлік біліктілігіне сай болатын өзгерістер қалай аталады?

A) кадрлар өзгергіштігіB) кадрлар тұрақтылығы

C) кадрлар жүйесі

D) кадрлар үйлесімділігі

E) кадрлар ағымдылығы

76. Жұмыс нәтижесін жақсартқаны үшін ынталандыру шамасын анықтайтын ол —

A) еңбек стажыB) тарифтік жүйе

C) негізгі жалақы

D) сыйақы мөлшері

E) жұмыс үрдісі

77. Мерзімді еңбекақы төлеу бұл —

A) еңбекақыны ұйымдастыруB) өндіріс жағдайында белгілі бір нақты жұмысты орындауғы жұмсалған уақыттың жоғарғы деңгейі

C) жұмыстың күрделілік деңгейі және осы жұмысты орындау үшін қажетті деңгейдің көрсеткіші

D) тарифтік жүйе

E) істеген уақыт санына байланысты сый беру және жұмысшыларға басқадай ақшалай түрде, нақты атқарылған жұмыстар бекітуге жалақының түрі

78. Нақты калькуляция —

A) шығындардың толық калькуляция B) жоспарлы калькуляция

C) болжамдық калькуляция

D) сырттан жасалған бір ғана өнімге берілген калькуляция

E) өнім бірлігінің нақты өзіндік құнының деңгейі

79. Сатылған өнім көлемін айналым қаражаттардың орташа қалдығына бөлу бұл?

A) өндірілген өнім көлемін айналым қаражаттарын бөлу арқылы B) өндірілген өнім көлемін айналым қаражаттарын көбейту арқылы

C) дұрыс жауап жоқ

D) айналым қаражаттардың орташа қалдығына сатылған өнім көлеміне бөлу арқылы

E) айналымдылық коэффициенті

80. Кәсіпорындар жұмысын талдау кезінде қолданылатын көрсеткіштер?

A) сандық, сапалық, жеке, жалпы,күрделі

B) абсолютті, салыстырмалы, жеке

C) аналитикалық,абсолюттіD) жалпы, жеке, күрделіE) абсолютті, салыстырмалы, сандық, сапалық және аналитикалық

81. Салыстырмалы көрсеткіштер өлшенеді:

A) Кәсіпорын қызметі көрсеткіштерінің болжамдық коэфициенті

B) пайыздармен, коэфициенттермен және индекстермен өлшенеді

C) өндірілген және өткізілген өнім көлемі, жұмыскерлердің саны, жұмыс күндері мен сағаттарының санымен өлшенедіD) Құндық, натуралдық және еңбек өлшемдеріE) өнімдер құны, кәсіпорындардың шығындары, пайда, өнімділік, шығымдылық көрсеткіштерімен өлшенеді

82. Шығындарға әсер ететін факторлар қызметіне қатысты қалай бөлінеді?

A) тәуелсіз және тәуелдіB) болашақтықC) жалпы және жекеD) тұрақты және тұрақсызE) өзгермелі және өзгеріссіз

83. Тауарларға бөлшек бағаның өзгеруі, көрсетілген қызметтер үшін тарифтер мен ставкалар, қойылымды қайта бекітіп беру жататын фактор?

A) тәуелдіB) тұрақтыC) жалпыD) болашақтықE) тәуелсіз

84. Өндірісті ұйымдастырудағы кемшіліктер, жабдықтардың нашар техникалық жағдайы, оның жұмыссыз бос тұрып қалуы, апатты жағдайы, басқару жүйесіндегі кемшіліктер өндіруге кері әсер ететін себептердің қайсысына жатады?

A) жалпыB) дұрыс емес жекеC) сыртқыD) барлық жауап дұрысE) ішкі

85. Болжам бойынша қаралған көлем мен ассортиментке сәйкес өнімдерді бір қалыпты шығару дегеніміз не?

A) болжауB) өндірісC) өнімділікD) дұрыс жауап жоқE) ырғақтылық

86. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына әсер ететін факторлар әрекет ету уақытына қарай қалай бөлінеді?

A) ішкі және сыртқыB) негізгі және негізгі емесC) бірқалыпты және үздіксізD) қарапайым және күрделіE) тұрақты және уақытша

87. Барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл деңгейінен, бірқатар жылдар көрсеткіштерінің салыстырмалы ауытқуын есептеуге негізделетін қаржылық талдау әдісі қалай аталады?

A) Д факторлық талдауB) көлденең талдауC) салыстырмалы талдауD) тікелей талдауE) трендтік талдау

88. Меншікті капиталдың (Мк) барлық авансталған капиталға (Ак) қатынасын бөлгенде пайда болатын коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқB) тұрақтылықC) табыстылықD) тәуелсіздікE) тәуелділік

89. Таза табыс пен меншікті капитал қатынасы арқылы есептелінетін көрсеткіш?

A) өндірістік қорлардың табыстылығыB) ұзақ мерзімді активтер табыстылығыC) барлық активтердің тиімділік деңгейіD) ағымдағы активтердің табыстылығыE) меншікті капиталдың табыстылығы

90. Өнімді сатудан түскен табыс пен кредиторлық борыш қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқB) өнімді өткізуден алынатын табысC) жалпы табысD) негізгі қызметтен алынатын табысE) кредиторлық борыштың айналымдық коэффициенті

91. Операциялар жасау нәтижесінде кәсіпорын пайданы жоғалтуы ғана емес,

сонымен қоса жобалап отырған түсімді де ала алмауы мүмкін болатын тәуекелдің негізгі саласы?

A) Қиын- қыстау тәуекел саласыB) болжау саласыC) минималды тәуекел салаD) тәуекелсіз салаE)жіберілмейтін сала

92. Шығындардың, зияндардың пайда болу ықтималдығы өткен мерзімде орын алған статистикалық мәліметтер негізінде анықтайтын тәуекел талдаудың әдісі қалай аталады?

A) эксперттік бағалау әдісіB) жөнділігін талдау әдісіC) ұқсастық әдісіD) шығындардың шекті әдісіE) статистикалық әдіс

93. Меншікті айналмалы капитал құнын қысқа мерзімді активтер сомасына бөлу арқылы қандай коэффициент анықталады?

A) ағымдағы өтімсіздік коэффициентіB) жалпы өтімсіздік коэффициентіC) жалпы өтімділік коэффициентіD) ағымдық өтімділік коэффициентіE) меншікті құралдармен қамсыздандыру коэффициенті

94. Ағымдағы өтімділік коэффициент мөлшерінің деңгейі 2-ден жоғары, ал меншікті құралдармен қамсыздандыру коэффициентінің деңгейі 0,1-ден жоғары болған жағдайда баланс құрылымы қай түрде саналады?

A) тиімдіB) дұрыс жауап жоқC) тиімсізD) жаратымдыE) жаратымсыз

95. Меншікті капиталдың айналымдылық коэффициентін төмен болғаны нені білдіреді

A) дұрыс жауап жоқB) меншік иелерінің үлесі азайғандығыC) меншік иелерінің үлесі көбейетіндігіD) меншікті капиталдың бір бөлігінің жұмыс жасайтындығыE) меншікті капиталдың бір бөлігінің жұмыс жасамайтындығы

96. Сұраныстың жартылай икемділігі жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) дұрыс жауап жоқB) өзгермейдіC) азаядыD) тұрақты болады E) көбейеді

97. Абсолюттік икемді сұраныс жағдайында бағаның түсуі кезінде түсім қалай өзгереді?

A) көбейедіB) тұрақты боладыC) азаядыD) төмендейдіE) дұрыс жауап жоқ

98. Шаруашылық жүргізу және шұғыл міндеттемелерді уақытылы өтеу үшін фирмалардың айналым қаржыларымен жалпы қамтамасыз етушілігін сипаттайтын коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқB) жалпы өтімсіздік коэффициентіC) жалпы өтімділік коэффициентіD) қаржылық тәуекелділік коэффициентіE) ағымдағы өтімділік коэффициенті

99. Басқару жұмысының талдаудағы факторлар —

A) белсенді әсер ететін күштерB) көлем, аудан және өзге абсолюттік көрсеткіштерді сипаттайтын көрсеткіштерC) зерттеудің негізгі объектісі болып келетін көрсеткіштерD) зерттеудің негізгі объектісі болып келетін көрсеткішE) экономиканың әр саласында қолданылытын көрсеткіштер

100. Еңбек өнімділігінің жалпы көрсеткіштері —

A) еңбек ресурстары мен еңбек заттарын, күштерін тиімді қолдануды сипаттайтын жалпы көрсеткіштерB) өнімнің қор қамтамасыздандырылғаны және еңбек сыйымдылығыC) өнімнің еңбек және материалсыйымдылығыD) бір жұмысшыға деген орта жылдық, ортакүндік, ортасағаттық тауар өндірісі E) өнімнің материал және қор сыйымдылығы

3-НҰСҚА

1. Өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттарды тарту мақсатында акция шығарумен айналысатын заңды тұлға:

A) өндірістік кооперативB) коммерциялық емес ұйымC) шаруашылық серіктестікD) мемлекеттік кәсіпорынE) акционерлік қоғам

2. Кәсіпорынның шаруашылық әрекеті бухгалтерлік есеп пен бухгалтерлік есеп беруде уақытында көрініс табуы —

A) орындылықB) сақтықC) қарама-қайшылықD) толықтылықE) уақыттылық

3. Есеп айырысу шотынан қолма-қол ақша берілгенде толтырылатын құжат:

A) қолма-қол ақша тапсыру хабарламасыB) төлем тапсырмасыC) шығыс касса ордеріD) чекE) төлем тізімдемесі

4. Есеп айырысу шотынан кассаға еңбекақы беру үшін ақша қаражаты келіп түсті:

A) Дт 1020 Кт 1030B) Дт 1040 Кт 1030C) Дт 3350 Кт 1010D) Дт 1030 Кт 1010E) Дт 1010 Кт 1030

5. Кассада ақшаның жетіспеушілігі анықталады:

A) Дт 1010 Кт 7470B) Дт 1252 Кт 1010C) Дт 1010 Кт 6280D) Дт 1252 Кт 6280E) Дт 7470 Кт 1010

6. Еңбекақыдан ұсталатын міндетті ұсталымдарға жатады:

A) әлеуметтік салық, АЕК, ЖТСB) МЗЖ, ЖТС, әлеуметтік салықC) әлеуметтік сақтандыру қорыD) АЕК, ЖТС, міндетті зейнетақы жарнасыE) МЗЖ, ЖТС

7. Сауда қызметкерлерінің еңбекақысынан зейнетақы жарнасы ұсталынды:

A) Дт 7110 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 3150C) Дт 3350 Кт 3120D) Дт 3220 Кт 3350E) Дт 3350 Кт 3220

8. Сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді.

A) Дт 7210 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 7210C) Дт 3350 Кт 7110D) Дт 8112 Кт 3350E) Дт 7110 Кт 3350

9. Есеп беруге міндетті тұлғаның еңбекақысынан жетіспеген материалдардың орнын толтыру мақсатында ақша ұсталынды:

A) Дт 1250 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 1210C) Дт 3350 Кт 3390D) Дт 3350 Кт 1250 E) Дт 3350 Кт 1280

10. Кесімді еңбекақы —

A) жұмыс істемеген, қызмет атқармаған уақытына төленетін төлемB) өткен уақыттағы еңбекақысының орташа мөлшеріне байланысты төленетін төлемC) алдын-ала келісілген бағалар бойынша төлемD) жұмыс істеген уақытына төленетін төлемE) өндірілген өнімнің көлемі мен санына байланысты белгіленген тариф бойынша төленетін төлем

11. Алынатын объектісі еңбекақы болып табылатын мемлекеттік салық:

A) көлік салығыB) жер салығыC) қосылған құн салығыD) корпоративтік табыс салығыE) жеке табыс салығы

12. Кесімді еңбекақы жүйелері:

A) тікелей кесімді, кесімді-сыйлықтар, үдемелі-кесімді, аккордтық, жанама кесімдіB) жәй-мерзімді, мерзімді-сыйлықтар, аккордтық, үдемелі-кесімді, жанама-кесімдіC) аккордтық, кесімді-сыйлықтар, жанама, мерзімді, кесімдіD) тікелей кесімді, мерзімді-сыйлықтар, жанама, мерзімді, кесімдіE) мерзімді

13. Тауар әкелуші қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 8112 Кт 3350B) Дт 3350 Кт 7110C) Дт 7210 Кт 3350D) Дт 2930 Кт 3350E) Дт 7110 Кт 3350

14. Өндірілген өнімге орнатылған норма көлеміне тұрақты бағамен, ал нормадан тыс өндірілген өнімге көтеріңкі бағамен төленетін еңбекақы төлеу жүйесі —

A) үдемелі кесімдіB) жәй мерзімдіC) аккордтыD) кесімді-сыйақыE) мерзімді-сыйақы

15. Мерзімді сыйақы —

A) орындалған жұмыс көлемі үшін төлемB) тарифтік мөлшерлемелер мен (ставкалармен) жұмыс істеген уақыты үшін төлемC) тарифтік мөлшерлемелермен жұмсалған уақыттың саны мен сапасы үшін төлемD) кесімді бағалар бойынша өндірілген өнімнің сапасы мен саны үшін төлемE) алдын-ала келісілген бағалар бойынша төлем

16. Компанияның вице-президентіне уақытша жұмысқа жарамсыздық парағы бойынша жәрдемақы есептелінді:

A) Дт 8112 Кт 3350B) Дт 8312 Кт 3350C) Дт 7110 Кт 3350D) Дт 3350 Кт 7210E) Дт 7210 Кт 3350

17. Маркетинг тарауының жұмысшыларына еңбекақы есептелінді:

A) Дт 7210 Кт 3350 B) Дт 3350 Кт 7110C) Дт 8112 Кт 3350D) Дт 3350 Кт 7210E) Дт 7110 Кт 3350

18. Жеке табыс салығы есептелінді:

A) (еңбекақы — АЕК — төменгі еңбекақы)*10%B) (еңбекақы — МЗЖ)*13%C) (еңбекақы — МЗЖ)*10%D) (еңбекақы — МЗЖ)*11% E) (еңбекақы — МЗЖ — төменгі еңбекақы)*10%

19. Тауарлы-материалдық қорларға мыналар жатады:

A) аяқталмаған өндіріс, шикізат және материалдар қорлары, көлік құралдарыB) негізгі және көмекші материалдарC) дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, машиналар мен жабдықтарD) ақшалай қаражаттар және дайын өнімE) дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, шикізат және материалдар қорлары, сатып алынған жартылай фабрикаттар

20. Қойма меңгерушілері айдың соңында мына есепті жасайды:

A) кассалықB) тауарлықC) қаржылықD) аванстықE) материалдық

21. Материалдардың қоймадан шығарылуы мына шоттың кредитіне көрсетіледі:

A) 1310 шоттың КтB) 2410 шоттың ДтC) 1350 шоттың КтD) 8111 шоттың ДтE) 1310 шоттың Дт

22. Дайындалатын өнімнің заттай материалдық негізін құрайтын материалдар:

A) меншіктіB) алынғанC) көмекшіD) қосымшаE) негізгі

23. №1310 шотының кредиті бойынша қозғалыстар көрсетіледі:

A) №10 журналB) №12 журналC) №3 журналD) №14 журналE) №2 журнал

24. Өндіріске қорларды жіберу рәсімделеді

A) тіркеу журналыменB) тауарлы-транспорттық накладнойменC) шот-фактураD) накладноймен, лимиттікE) сенімхатпен

25. Басқа шаруашылық субъектісіне материалдар ақысыз берілді:

A) Дт 1310 Кт 6280B) Дт 7110 Кт 1310

C) Дт 7410 Кт 1310D) Дт 1310 Кт 6220E) Дт 1310 Кт 7470

26. Амортизация есептелінеді:

A) мұражай құндылықтарынаB) жергеC) өнім беретін малғаD) кітапхана қорларынаE) қондырғыларға

27. Негізгі құралдарға жөндеу жүргізу әдістері:

A) шаруашылық және ағымдағыB) мердігерлікC) күрделіD) ағымдағы және күрделіE) шаруашылық және мердігерлік

28. Құрылтайшылардан жарғылық капиталға салым ретінде бағдарламамен қамтамасыз ету қабылданды:

A) Дт 2730 Кт 3310B) Дт 2710 Кт 5110C) Дт 2730 Кт 8110D) Дт 5110 Кт 2730E) Дт 2730 Кт 5110

29. Материалдық емес активтер —

A) ұзақ уақыт бойы қызмет көрсетіп, кәсіпорынға табыс әкелетін активтерB) материалдық формасы бар, бірақ кәсіпорынға немесе мекемеге табыс әкелмейтін активтерC) материалдық формасы бар және кәсіпорынға немесе мекемеге табыс әкелетін активтерD) материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға немесе мекемеге өзіндік табыс әкелмейтін активтерE) материалдық формасы жоқ, бірақ кәсіпорынға өзіндік табыс әкелетін активтер

30. Материалдық емес активтерді құрылтайшылар жарғылық капиталдың өсуіне енгізсе, онда оның бағасы мына бағам бойынша анықталады:

A) бастапқыB) экспорттықC) заттықD) импорттықE) ақшалай

31. Көмекші өндірістің түрлері:

A) жеке және жайB) жай және күрделіC) сериялық және жаппайD) сериялық және күрделіE) нормативтік

32. Өндіріс тұрпатына (типіне) жатады:

A) сериялық, негізгі, жаппайB) жеке-дара, көмекші, негізгіC) жаппай, үстеме, сериялықD) жеке-дара, сериялық, жаппайE) негізгі, көмекші, үстеме

33. Алдын-ала жасалатын калькуляцияға жатады:

A) жоспарлы, сметалық, нормативтікB) сметалық, нормативтік, шамаланғанC) шамаланған, нақты өнімнің өзіндік құныD) жоспарлы, сметалық, нормативтік, жобалауE) жоспарлы, жобалау, нақты

34. Негізгі цех станогына тозу есептелінді:

A) Дт 2411 Кт 8415 B) Дт 7110 Кт 2423C) Дт 2413 Кт 2422D) Дт 7210 Кт 2425E) Дт 8415 Кт 2422

35. Кезең шығындарына жатады:

A) еңбекақы бойынша шығындарB) корпоративті табыс салығы бойынша шығындарC) табыс салығы бойынша шығындарD) әлеуметтік салық бойынша шығындарE) жалпы және әкімшілік шығын

36. Негізгі өндірістің жалпы цех қызметкерлеріне еңбекақы есептелінді:

A) Дт 7110 Кт 3350B) Дт 8412 Кт 3350C) Дт 8312 Кт 3350D) Дт 8112 Кт 3350E) Дт 3350 Кт 8412

37. Дайын өнім қоймаға мына құжат негізінде қабылданады:

A) лимитті заборлы картаB) қабылдау актісіC) накладнойD) шот фактураE) қабылдау-тапсыру актісі

38. Жабдықтаушылардан дайын өнім келіп түсті:

A) Дт 3310 Кт 1320B) Дт 1320 Кт 8310C) Дт 1330 Кт 8110D) Дт 1330 Кт 3310E) Дт 1320 Кт 3310

39. №7010 «Сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтердің өзіндік құны» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивтік, негізгі, есеп айырысуB) активтік, негізгі, инвентарлықC) пассивтік, әрекеттік, салыстырушыD) активтік, негізгі, есеп айырысуE) активтік, әрекеттік, салыстырушы

40. Акционерлік қоғамның және басқа да тараптардың таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі:

A) жарғылық капиталB) қосымша төленген капиталC) қосымша төленбеген капиталD) бөлінбеген пайдаE) резервтік капитал

41. Жарғылық капитал арқылы жарна кассаға келіп түсті:

A) Дт 5510 Кт 5110B) Дт 5110 Кт 1010C) Дт 1030 Кт 5110D) Дт 5110 Кт 1030E) Дт 1010 Кт 5110

42. Дт 1030 Кт 5110 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) жыл ішіндегі алынған зиянB) құрылтайшылар мен салымшылардың ақшалай түрде қосқан үлес сомасы есеп айырысу шотына түстіC) жарғылық капиталға жарна ретінде материалыдқ емес активтер келіп түстіD) резервтік капитал қаражатын пайдаланған кездеE) жыл ішіндегі алынған табыс

43. Есепті жылдың зиян шығындары резервтік капитал қаржысы арқылы өтелді:

A) Дт 5410 Кт 5510B) Дт 5430 Кт 5610C) Дт 5410 Кт 5610D) Дт 5420 Кт 5520E) Дт 5410 Кт 5520

44. Кәсіпорынның есепті жылы шеккен зиян сомасы:

A) Дт 5410 Кт 5610B) Дт 5520 Кт 5510C) Дт 5510 Кт 5610D) Дт 5520 Кт 5610E) Дт 5510 Кт 5520

45. Тауарды шетелдік сатып алушыдан алу —

A) реэкспортB) экспортC) франчайзингD) толлингE) импорт

46. Бухгалтерлік баланста қолданылатын өлшем бірлік:

A) миллион теңгеB) он мың теңгеC) теңгеD) жүз мың теңгеE) мың теңге

47. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында негізгі материалды жауапты тұлға:

A) сатушыB) жүк тасушыC) қоймашыD) бухгалтерE) асхана меңгерушісі

48. Қоғамдық тамақтану мекемелеріне жатады:

A) дүңгіршектер, тұшпара және кәуәп өндіретін желілерB) интернат, мектептерC) аурухана, санаторияларD) дүкендер, дүңгірщектерE) мейрамхана, асхана, кафе, бар, буфеттер

49. Тауарлардың қозғалысы мен қолда бары туралы есептеменің түрі:

A) журналB) кірістер мен шығындар туралыC) кассалық есепD) тауарлық есепE) тіркеу кітабы

50. Ақысыз алынған тауарлар кіріске алынды:

A) Дт 1210 Кт 6210B) Дт 1330 Кт 6220C) Дт 1330 Кт 6280D) Дт 1330 Кт 3310E) Дт 6220 Кт 1330

51. Халықтың акционерлік қоғамның акционерлер саны кемінде қанша болуы керек?

A) 1000

B) 20

C) 500

D) 1

E) 70

52. Өзінің негізгі мақсаты таза табыс табуға бағытталған заңды құқығы бар мекемені қалай атаймыз?

A) мемлекет мекемесі

B) комерциалық емес ұйым

C) комерциалық ұйық

D) қоғам бірлестігі

E) ассоциация

53. Өндірістік қуаттылық былайша анықталады:

A) негізгі цех қуаттылығымен

B) мерзіміне

C) алдыңғы қатарлы өндірістік цехтар қуаттылығымен

D) уақытымен

E) көмекші цехтар қуаттылығымен

54. Алуан түрліжәне тұрақты емес номенклатуралы өнімдірді жекелеп шығарумен сипатталатын өндіріс үлгісі қалай аталады?

A) мамандандыру деңгейі

B) өндіріс көлемі

C) жаппай өндіріс

D) сериялық өндіріс

E) жеке-дара өндіріс

55.Кәсіпорындар өндіріс түрі бойыншабылай бөлінеді:

A) өңдеуші және өндіруші кәсіпорындары

B) ірі, орташа, шағын, кәсіпорын монополистер

C) шаруашылық серіктестіктер

D) сериялық, жаппай және біркелкі өндіріс кәсіпорындары

E) жұмыстың үздікті және үздіксіз режимі кәсіпорындары

56. Инвесторлардың негізгі мақсаты не?

A) берілген жауаптардың барлығы верный

B) саланы дамытады

C) салымдардың кауіпсіздігі

D) салымдардың өтімділігі

E) салымдардың өсуі

57. Заңмен рұқсат етілген кез-келген ұйымдық-құқықтық түрде құралған заңды тұлға қалай аталады?

A) жеке кәсіпорын

B) қосымша жауапкершілігі бар серіктестік

C) инвестициялық институт

D) өндірістік кооператив

E) ЖШС

58. Айналым қорына төмендегінің қайсысы жатпайды?

A) ақша қаражаттары

B) қоймадағы дайын өнімдер

C) тиеліп жіберілген дайын өнімдер

D) алдыңғы мерзімде орын алатын шығындар

E) дебиторлық қарыздар

59. Өнімді шығару және сату, өндіріске ғызмет ету, басқару, ұйымдастыруға байланысты шығындар нені құрайды?

A) тіркемелік немесе қосымша шығын

B) шартты-тұрақты

C) құрама

D) шартты-ауыспалы

E) негізгі

60. Шикізат, материалдар шығындары қалай топтастырылады?

A) әкімшілік

B) баламалы

C) кезең

D) үстеме

E) негізгі

61. Шығын баптары бойынша өнім бірлігіне өзіндік құн есебін жүргізгенде, қандай құжат керек болып саналады?

A) цехтың өзіндік құны

B) шығын калькуляциясы

C) шығын сметасы

D) өндірістік өзіндік құн

E) калькуляция

62. Ауыспалы шығынның өнімді шығару көлеміне қатынасын қалай атаймыз?

A) шектелген шығын

B) орта шығын

C) тұтас шығын

D) тұрақты шығын

E) орта ауыспалы

63. Тұрақты және нарықтық субъектілердің қарамағына заңды түрде тікелей түсетін ақша сомалары қалай аталады?

A) шығын

B) рентабельділік

C) табыс

D) пайда

E) инвестиция

64.Тауар өткізуден және қызметкөрсетуден алынған ақшалай кіріс қалай аталады?

A) өндіріс

B) тауар

C) табыс

D) пайда

E) өнім

65. Өнімді сатудан түскен пайданың өнімнің өзіндік құнына пайыздық қатынасы нені сипаттайды?

A) жалпы пайданы

B) есепті рентабельділік

C) жалпы рентабельділік

D) өнім рентабельділігін

E) жалпы табысты

66. Бәсекеге қарама-қарсы ұйым қалай аталады?

A) монополия

B) басқару

C) бәсекелестік

D) жетілген бәсеке

E) олигополия

67. Бәсекенің неше түрі бар?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 3

E) 2

68. Бәсекенің түрлерін атаңыз?

A) ішкі салалық және салааралық

B) жетілген және жетілмеген

C) басқару және бақылау

D) басқару

E) монополия

69. Бағасы пайда алуға нақты жоспарланатын болжау негізінде анықталатын баға қою әдісі қалай аталады?

A) параметрлік әдіс

B) агрегаттық әдіс

C) аналитикалық әдіс

D) шығынсыздықты талдау және мақсаты пайдалылық негізінде

E) шығындау әдісі

70. Кәсіпорынның жалпы түскен табыс сомасының шығындар мен міндетті төлемдерді алып тастағанда қалатын табыс нені білдіреді?

A) пайда

B) түсім

C) шекті пайда

D) таза пайда

E) жалпы табыс

71. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары кәсіпорынның қарамағында болған уақытына қарай қалай бөлінеді?

A) есеп ресурстары

B) ақша ресурстары

C) ішкі және сыртқы

D) экономикалық ресурсы

E) қысқа және ұзақ мерзімді

72. Ішкі қаржы ресурстарына қайсысы жатады?

A) тартылған несие

B) инвестиция

C) жалпы табыс

D) несие

E) таза пайда

73. Бағыттағы мақсатқа жету үшін адамдардың белгілі бір дәрежеде жұмсалған ынта-жігері, көрсеткен талпыну деңгейі немесе әркімнін өз мақсаттарына жету үшжәне қол жетімдін өзін өзгелерді қызметке тарту процесі

A) еңбек нысаны

B) еңбек ақыны жоспарлау

C) қызығушылық

D) еңбекақы жүйесімен формасы

E) мотивация

74. Еңбекке төленетін жоғарғы еңбек ақы принципі бұл —

A) еңбек ақы төлеу жүйесінің логикалық және қол жетімді принципі

B) мемлекеттің бақылау принципі

C) тепе-тең төленетін еңбекақы принципі

D) еңбек киындылығының дифференциалдық принципі

E) нақты еңбек ақының жоғарлауы принципі

75. Жұмысшылардың еңбек шығындарына қарай еңбектің саны мен сапасына байланысты бөлінетін төлем элементі — бұл:

A) еңбек нормасы

B) уақыт нормасы

C) еңбек ақының тарифтік жүйесі

D) еңбек ақының формасы мен жүйесі

E) еңбек ақыны ұйымдастыру

76. Келісімді бағалау — бұл:

A) еңбек стажы

B) жұмыс үрдісі

C) негізгі жалақы

D) тарифтік жүйе

E) өнім және жұмыс бірлігіне жалақы мөлшері

77. Жанама кесімді еңбекақы қалай төленеді?

A) тікелей еңбек қорытындысына сәйкес

B) еңбек өнімділігін

C) еңбек құралы

D) еңбек шығынын

E) уақыт нормасын

78. Жанама кесімді еңбекақы

A) өндірістік үрдістің әрбір қатысушы мүшесінің еңбекақыға арналған қаражаттағы жеке үлес функциясы

B) жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлыққа, кесімді бағалау бойынша

C) мемлекеттік бақылаудың төменгі еңбек ақы саты функциясының құрылуы, ортақ тарифтік тор

D) жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлыққа, кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер

E) тікелей еңбек қорытындысына байланысты, кесімді жұмысшылардың істеген еңбегіне қарай еңбекақы көлемі

79. Инфляциямен күреске бағытталған экономиканы реттеу шарасы бұл —

A) сұраныс

B) негізгі саясат

C) экономикалық саясы

D) инвестицияға қарсы саясаты

E) кірістер саясаты

80. Ел экономикасында күнделікті өмірде қолданылып жүрген отын түрі?

A) салалық

B) ықтималды

C) негізгі

D) жеке

E) кең мағынадағы

81. Өткізуден түскен түсімдердің өсуінен өзгермейтін шығындар?

A) болашақтық

B) өзгермелі

C) кезең

D) үстеме

E) тұрақты

82. Өндіріс көлемінің негізгі көрсеткіштері?

A) жалпы және тауар

B) дұрыс жауап жоқ

C) факторлық және жеке

D) ішкі және жеке

E) ішкі және факторлық

83. Өндірілген өнімдер құны мен материалдық шығындар сомасы қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

A) дұрыс жауап жоқ

B) материалдық ресурс

C) материал сыйымдылық

D) материал қайтымдылық

E) материал өнімділігі

84. Өткізілген өнімдерден түскен пайда дегеніміз не?

A) еңбек өнімінің тұтыну құны мен оның құны арасындағы байланысты айыру үшін:

B) барлық жауап дұрыс

C) дұрыс емес өндірісті технологиялық және кострукторлық даярлау

D) еңбекке жарамды, күш жігері мол, білімді және халық шаруашылығында жұмыс істеуге тәжірибесі бар адамдарлы даярлау

E) қосымша құнға салынған салықсыз қолданылатын бағалармен өнімдерді өткізуден түскен түсім мен акциздер және өнімдердің толық өзіндік құны арасындағы айырма ретінде анықталады

85. Пайдаға әсер ететін негізгі факторлар?

A) барлық жауап дұрыс

B) өндіріс объектінің өзгеруімен мөлшері өзгермейтін шығындар

C) өткізілген өнімдер көлемі, өнімнің өзіндік құны, бағалар,кірістер мен шығыстар;

D) әкімшілік шығындары, нарықты зерттеуге жұмсалған шығындар

E) өндіріс көлемінің өзгеруімен мөлшері өзгеретін тікелей шығындар

86. Пайданы талдау кезінде рентабельділік нешеге бөлінеді?

A) 4

B) 3

C) 6

D) 2

E) 5

87. Өнімдерді сатудан түскен түсім мен негізгі құралдар орта жылдық құны арқылы анықталатын көрсеткіш?

A) қор рентабельділігі

B) қормен қаруланушылық

C) қор қайтарымдылығы

D) қор сыйымдылығы

E) негізгі құралдардың орташа құны

88. Мақсатқа байланысты талдау нешеге бөлінеді?

A) 6

B) 3

C) 5

D) 2

E) 4

89. Зерттеп отырған объектінің деңгейіне байланысты талдау қалай бөлінеді?

A) басқаратын және қаржылық талдау

B) теориялық және экономикалық талдау

C) ішкі және сыртқы талдау

D) барлық жауаптар дұрыс

E) макроэкономикалық және микроэкономикалық талдау

90. Әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің құрылымын анықтайтын қаржылық талдау әдісі қалай аталады?

A) трендтік талдау

B) салыстырмалы талдау

C) көлденең талдау

D) факторлық талдау

E) тікелей талдау

91. Өнімді сатудан түскен табыс пен авансталған капитал қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) негізгі қызметтен алынатын табыс

B) айнымалы шығындар

C) барлық жауап дұрыс

D) жалпы табыс

E) капиталдың жалпы айналымдылық коэффициенті

92. Өнімді сатудан түскен табыс пен дебиторлық борыш қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқ

B) негізгі қызметтен алынатын табыс

C) дебиторлық борыштың айналымдылық коэффициенті

D) жалпы табыс

E) өнімді өткізуден алынатын табыс

93. Баяу өтімді активтер – ол….

A) ақша қаражаттар

B) ұзақ мерзімді активтер

C) ұзақ мерзімді дебиторлық борыштар

D) қысқа мерзімді дебиторлық борыштар

E) тауарлы – материалдық қорлар мен сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

94. Ең өтімді активтер қай топқа жатады?

A) А4

B) А3

C) А1

D) А2

E) А0

95. Жаратымды нәтиже маңында банкроттық ықтималдылық 50% — дан жоғары және Z өскен сайын ықтималдылық қалай өзгереді?

A) Дұрыс жауап жоқ

B) өзгеріссіз қалады

C) артады сосын азаяды

D) азаяды

E) артады

96. Жаратымсыз нәтиже маңында банкроттық ықтималдылық 50% — дан төмен және Z азайған сайын қалай өзгереді?

A) дұрыс жауап жоқ

B) азаяды

C) артады

D) өзгеріссіз қалады

E) төмендеуі сақталып қалады

97. «Дч» көрсеткіші қалай аталады?

A) меншікті капитал

B) өндірістік қорлар

C) ағымдағы активтер

D) меншікті капиталдың табыстылығы

E) таза табыс

98. «Доф» көрсеткіші нені білдіреді?

A) өндірістік қорлардың табыстылығы

B) таза табыс

C) ағымдағы активтер

D) меншікті капиталдың табыстылығы

E) меншікті капитал

99. Салыстырмалы көрсеткіштер —

A) Экономиканың жеке салаларында қолданылатын көрсеткіштер

B) микродеңгейде қолданылатын көрсеткіштер

C) макродеңгейде қолданылатын көрсеткіштер

D) құбылыстар көлемін, ауданын сипаттайтын көрсеткіштер

E) Абсолюттік көрсеткіштер арақатынасын көрсететін көрсеткіш

100. Қайта өндіру процесінің деңгейіне байланысты резервтер:

A) кәсіпорын орналасқан аймақ шамасында және одан тысқары

B) макродеңгей және микродеңгейдегі салада

C) өндіріс және өндірістен тыс салада

D) кәсіпорын саласында және одан тыс

E) өндіріс және айналым салаларындағы резервтер

4 — НҰСҚА

1. Құрылтайшылардың қосқан үлесі бөлініп көрсетілген жарғылық капиталы бар коммерциялық ұйым:

A) өндірістік кооператив

B) мемлекеттік кәсіпорын

C) акционерлік қоғам

D) комерциялық емес ұйым

E) шаруашылық серіктестік

2. Есеп айырысу шотында орындалған операциялар үшін кәсіпорынға берілетін құжат:

A) түбіртек

B) төлем талап тапсырмасы

C) төлем тапсырмасы

D) банк көшірмесі

E) чек

3. Еңбекақының төмендегідей түрлері бар:

A) кесімді және мерзімді

B) аккордты және сыйақылар

C) жай және кесімді

D) негізгі және кесімді

E) негізгі және қосымша

4. Жұмысқа орналасқан кызметкерлерге мамандар Разделі толтыратын құжат:

A) жұмыс уақытының табелі

B) жұмысқа жарамсыздық парағы

C) номенклатура

D) еңбек нормасы

E) еңбек кітапшасы

5. Еңбекақы мөлшері төмен болмау керек:

A) орташа еңбекақы мөлшерінен

B) төменгі еңбекақы мөлшерінен

C) 10 еселенген айлық есептік көрсеткіштен

D) төменгі зейнетақы мөлшерінен

E) айлық есептік көрсеткіштен

6. Жұмысшылар мен қызметкерлердің нақты істеген жұмысына, атқарған қызметіне төленетін төлем:

A) негізгі еңбекақы

B) мерзімді еңбекақы

C) мерзімді сыйақы

D) қосымша еңбекақы

E) жәй мерзімді

7. Уақытша жұмысқа жарамсыз болғанда жәрдемақыны есептеу үшін мына мерзімдегі есептелген еңбекақы алынады:

A) өткен 2 айдағы

B) өткен 6 айдағы

C) өткен 8 айдағы

D) өткен 4 айдағы

E) өткен 12 айдағы

8. Депонерленген еңбекақы берілді:

A) Дт 1030 Кт 1010

B) Дт 1280 Кт 1010

C) Дт 1210 Кт 1010

D) Дт 3350 Кт 1010

E) Дт 3390 Кт 1010

9. Шикізат пен материалдарды жеткізгені үшін көлік ұйымының шоты акцептелді:

A) Дт 3310 Кт 1310

B) Дт 3310 Кт 1030

C) Дт 1310 Кт 3390

D) Дт 1210 Кт 6010

E) Дт 1310 Кт 3310

10. Түгендеу кезінде толтырылатын құжат:

A) тіркеу журналы

B) салыстыру тізімдемесі

C) материалдар есебінің карточкасы

D) кіріс ордері

E) түгендеу тізімі

11. Тауарлы-материалдық қорлардың түгендеу нәтижесін көрсететін құжат:

A) тізімдеме

B) салыстыру тізімдемесі

C) кіріс накладной

D) түгендеу тізімі

E) накладной

12. Субъект ішіндегі қорлардың қозғалыс есебі рәсімделді:

A) тауарлы-транспорттық накладной

B) материалды ішкі ауыстыру накладнойы

C) лимиттік-заборлы карта

D) накладной

E) шот-фактура

13. Тауарлы-материалдық қорлардың бухгалтериядағы есебі мына әдіспен жүргізіледі:

A) сандық әдіс

B) құндық әдіс

C) сандық-сомалық әдіс

D) бағалау әдісі

E) оперативті-бухгалтерлік (қалдықтық) әдіс

14. Қоймадан көмекші өндіріске комплектелетін бұйымдар жіберілді:

A) Дт 8110 Кт 1350

B) Дт 8311 Кт 1330

C) Дт 8311 Кт 1310

D) Дт 8110 Кт 1310

E) Дт 1310 Кт 3310

15. Негізгі құралдарды жоюдан алынған материалдар кіріске алынды:

A) Дт 1350 Кт 6220

B) Дт 1350 Кт 3310

C) Дт1350 Кт 8110

D) Дт 1350 Кт 6210

E) Дт 1350 Кт 6280

16. Өндіріске жұмсалған материалдар есептен шығарылады:

A) есептік құн бойынша

B) нақты құн бойынша

C) келісім құн бойынша

D) бастапқы құн бойынша

E) жоспарлы өзіндік құн бойынша

17. Заңды тұлғалардан ақысыз алынған шикізат пен материалдар кіріске алынды:

A) Дт 6220 Кт 1310

B) Дт 1310 Кт 3310

C) Дт 1310 Кт 6220

D) Дт 1310 Кт 6210

E) Дт 1310 Кт 6280

18. Балалар үйіне өзге де материалдар ақысыз берілді:

A) Дт 6220 Кт 1310

B) Дт 1310 Кт 3310

C) Дт 1310 Кт 6220

D) Дт 1310 кт 6210

E) Дт 1310 Кт 6280

19. Амертизация есептеу тәсілі, қолданыс нәтижесіндегі негізгі құралдардың амортизациясы есептелінді:

A) кумулятивті әдіс бойынша

B) қалдығын азайту жолымен

C) орташа бағалау әдісімен

D) бірқалыпты әдіс бойынша

E) өндірістік әдіс бойынша

20. Негізгі құралдардың амортизациясы алғашқы құннан емес, баланстық құннан есептелінетін амортизация сомасын есептеу әдісін ата:

A) өндірістік

B) кумулятивті

C) орташа бағалау

D) бірқалыпты есептеу

E) қалдығын азайту жолымен

21. Материалдық емес активтерге кірмейді:

A) ұйымдастыру шығындары

B) бағдарламамен қамтамасыз ету

C) аяқталмаған өндіріс

D) лицензиялық келісімдер

E) гудвилл

22. Негізгі құралдарға амортицазиялық аударым есептеу келесі әдістермен есептеледі:

A) қаржылық, қалдығын азайту

B) өндірістік, нақтылық

C) жою, басқармалық

D)кумулятивтік, қаржылық

E) бірқалыпты, қалдығын азайту, өндірістік

23. Негізгі құралдардың жалға берілу және жалға алыну мерзіміне қарай бәлінеді:

A) орта және қысқа мерзімді жал

B) қысқа және қаржыландырылған жал

C) ағымдағы және ұзақ мерзімді жал

D) қысқа және ұзақ мерзімді жал

E) ағымдағы және қаржылардырылған жал

24. Негізгі құралдарды қабылдаған кезде толтырылатын құжат:

A) қаржылық есептеме

B) қабылдау-тапсыру актісі

C) есептен шығару актісі

D) қорытынды есеп-жинақтар

E) рәсімделген объектіге қатысы жоқ құжаттама

25. Есеп айырысу шотынан мердігерлерге жасалынған жөндеу жұмыстары үшін ақша аударылды:

A) Дт 3310 Кт 1010

B) Дт 3310 Кт 1030

C) Дт 3320 Кт 1030

D) Дт 3390 Кт 1030

E) Дт 1030 Кт 3310

26. Халықаралық тәжірибеде қысқа мерзімді жалға беру аталады:

A) лизинг

B) ағымдағы

C) қаржыландырылған

D) хайринг

E) чартер

27. 2410 шотының жинақтамалық есебі мына құжатта жүргізіледі:

A) №4 журнал-ордер

B) №10 журнал-ордер

C) №6 журнал-ордер

D) №13 журнал-ордер

E) №12 журнал-ордер

28. Негізгі құралдардың ағымдағы жалы бойынша жалға алушыдан есеп ауырысу шотына жалдық төлемдер келіп түсті:

A) Дт 1030 Кт 1290

B) Дт 1030 Кт 1280

C) Дт 1280 Кт 1030

D) Дт 1260 Кт 1030

E) Дт 1030 Кт 1260

29.Тозудың құнын білдіретін көрініс, яғни барлық негізгі құралдардың қызмет ету мерзіміне олардың құнын жүйелі тарату —

A) сату құны

B) тозу құны

C) түгендеу

D) қайта бағалау

E) амортицазия

30. Негізгі құралдарды қайта бағалаудың нәтижесінде алынатын мәліметтер:

A) негізгі құралдардың сату құны туралы

B) негізгі құралдардың нақты қолда бары туралы

C) негізгі құралдардың ағымдағы құны туралы

D) негізгі құралдардың бастапқы құны туралы

E) негізгі құралдардың қолда бары, қалыптастырылған құны және негізгі құралдардың тозу дәрежесі туралы

31. Жалпы әкімшілік қызметкерлерінің еңбекақы сомасының әлеуметтік қамсыздандыру есептелінді:

A) Дт 8313 Кт 3210

B) Дт 7210 Кт 3150

C) Дт 7110 Кт 3210

D) Дт 8113 Кт 3150

E) Дт 7210 Кт 3210

32. №8310 «Көмекші өндіріс» шотынын талдамалық есебі №10 журнал-ордердің №… тізімдімесінде жүргізіледі:

A) 5

B) 2

C) 3

D) 4

E) 1

33. Айдың соңында үстеме шығындардың транзиттік шоттары жабылды:

A) Дт 8114 Кт 8410

B) Дт 8411-8418 Кт 8410

C) Дт 8310 Кт 8311-8314

D) Дт 8110 Кт 8111-8114

E) Дт 8410 Кт 8411-8314

34. Айдың соңында электрцех бойынша шығындардың транзиттік шоттары жабылды:

A) Дт 8110 Кт 8111-8114

B) Дт 8411 Кт 8310

C) Дт 8410 Кт 8411-8418

D) Дт 8311 Кт 8410

E) Дт 8310 Кт 8311-8314

35. Үстеме шығындар —

A) тікелей шығындар

B) өндіріс шығындары

C) өндіріс құралдарын пайдалану және ұстау бойынша шығындар

D) ағымдағы шығындар

E) өндірісті басқару мен қызмет көрсетуге байланысты шығындар

36. Негізгі өндіріс шығындарына жататын үстеме шығындар үлесі есептен шығарылды:

A) Дт 8110 Кт 8111-8114

B) Дт 8310 Кт 8311-8314

C) Дт 8314 Кт 8410

D) Дт 8410 Кт 8411-8418

E) Дт 8114 Кт 8410

37. №1320 «Дайын өнім» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивтік, негізгі, есеп айырысу

B) пассивтік, әрекеттік, салыстырушы

C) активтік, әрекеттік, салыстырушы

D) активтік, негізгі, есеп айырысу

E) активтік, негізгі, инвентарлық

38. ҚҚС-сыз сату бағасымен бухгалтерлік мәмліме бойынша жөнелтілген дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

A) Дт 1310 Кт 3310

B) Дт 6010 Кт 1210

C) Дт 1210 Кт 3130

D) Дт 2110 Кт 6010

E) Дт 1210 Кт 6010

39. Сатылған дайын өнім үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

A) Дт 6010 Кт 7010

B) Дт 6010 Кт 1210

C) Дт 1320 Кт 6010

D) Дт 1330 Кт 1320

E) Дт 1210 Кт 6010

40. Цех лабораториясына сапасын сараптау үшін жіберілген дайын өнімнің құны есептен шығарылды:

A) Дт 7010 Кт 1320

B) Дт 1320 Кт 1320

C) Дт 7210 Кт 1320

D) Дт 8111 Кт 1320

E) Дт 8418 Кт 1320

41. № 5030 «Салымдар иен пайлар» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) Пассивтік, қаржылық-нәтижелік, бір күндік

B) пассивтік, реттеуші, қосымша

C) активтік, негізгі, инвентарлық

D) активтік, әрекеттік, салыстырушы

E) пассивтік, меншіктік, капитал

42. Кассадан жай акциялар иелеріне дивидент берілді:

A) Дт 3030 Кт 1010

B) Дт 3030 Кт 1030

C) Дт 5520 Кт 3030

D) Дт 5510 Кт 3030

E) Дт 3030 Кт 5510

43. Көрсетілген бухгалтерлік жазудың мазмұнын ашып көрсет: Дт 2410 Кт 5420

A) жыл ішіндегі алынған табыс сомасы

B) жыл ішіндегі алынған зиян сомасы

C) қайта бағалаудың н»тижесінде негізгі құралдар сомасының өсуі

D) өткен жылда жабылған зиян сомасы

E) негізгі құралдардың қайта бағалауына байланысты тозу сомасының көбеюі

44. Келісім құны бойынша шетел сатып алушыларына тауар жөнелтілді:

A) Дт 7010 Кт 1330

B) Дт 6010 Кт 1210

C) Дт 1210 Кт 1330

D) Дт 1030 Кт 1210

E) Дт 1210 Кт 6010

45. Тауарды кеденнен өткізген кезде ҚҚС есептелінді:

A) Дт 3390 Кт 1420

B) Дт 1330 Кт 3390

C) Дт 1330 Кт 3310

D) Дт 1420 Кт 3310

E) Дт 1420 Кт 3390

46. Сыртқы экономикалық мәміле рәсімделді:

A) лицензиямен

B) коносаментпен

C) келісім шартпен

D) инвойспен

E) мәмілемен

47. Қаржылық есеп берудің элементтері:

A) ақша қаражаты туралы есеп, бухгалтерлік баланс

B) бухгалтерлік баланс, меншікті капитал

C) бухгалтерлік баланс, табыс және шығыс туралы есеп, меншікті капиталдыңөзгерісі туралы есеп, ақша қаражаты туралы есеп, есеп саясаты туралы ақпарат пен түсініктеме хат

D) меншікті капитал, касса

E) бухгалтерлік баланс, қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есеп

48. Заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы сенімді, мәнді және пайдалы ақпараттарды беру-

A) қаржылық есеп беру нысаны

B) қаржылық есеп беру көрсеткіштері

C) қаржылық есеп берудің қағидалары

D) қаржылық есеп берудің мақсаты

E) қаржылық есеп берудің элементтері

49. Сауда кәсіпорындарында өндірістік кәсіпорындарға қарағанда мына процесс болмайды:

A) өндіріс

B) жөнелту

C) сату

D) дайындау

E) бөлшектеу

50. Жұмыс малы мына шотта жүргізіледі:

A) 2523

B) 8110

C) 2524

D) 2522

E) 7010

51. Жарғы қоры бар кәсіпорын, оның капиталы көптеген жеке капиталдарды біріктіру нәтижесінде, акцияларды шығарып, сату арқылы шығаратын қоғам қалай аталады?

A) коммандиттік серіктестікB) акционерлік қоғамC) толық серіктестікD) қосымша жауапкершілігі бар серіктестікE) жауапкершілігі шектеулі серіктестік

52. Сізде валюта айырбастау орны бар, сіз кәсіпкерлік қызметінің қай түрімен айналысасыз?

A) саудаB) өндірістікC) коммерциялықD) консультативтікE) қаржылық

53. Дайын өнімнің, жартылай фабрикаттардың, шетке жұмсалған жұмыстар мен меншікті өндірістің негізгі қорларының құны құндық өлшегіштің қай түрі:

A) сатылған өнімB) таза өнімC) сатылмаған өнімD) жиынтық өнімE) тауарлы өнім

54. Жаппай өндірістің ерекшеліктерін атаңыз?

A) өндірісті басқаруды және жоспарлауды шоғырландыруB) тек қана аз номенклатуралы өнімдерді үлкен көлемде шығаруC) жұмыс орынының тек қана бір операцияны орындауға мамандырылуыD) арнайы және мамандандырылған технологиялық құрал-жабдықтардың үлкен көлеміE) берілген жауаптардың барлығы Верный

55. Әрбір өндірістік кәсіпорын қандай ұйымдардан тұрады?

A) басқару және ұйымдастыру шаруашылықтарынанB) учаскелерденC) берілген жауаптардың барлығы дұрысD) қосалқы шаруашылықтарданE) цехтардан

56. Өнеркәсіптік кәсіпорындағы цехтың түрлерін атаңыз?

A) негізгі, көмекші және қосалқыB) көмекші және қосалқыC) негізгі және технологиялықD) заттай, технологиялық және араласE) заттай және аралас

57. Цехтардың неше түрі бар?

A) 5B) 2C) 4D) 7 E) 3

58. 1 жылдан 3 жылға дейінгі кезеңге даму жоспары, бұл-:

A) қысқа мерзімді жоспарлауB) стратегиялық жоспарлауC) ұзақ мерзімді жоспарлауD) орта мерзімді жоспарлауE) ағымдағы жоспарлау

59. Негізгі қорлардың тозуы салдарынан оның құндылығының бірте-бірте төмендеуі, сондай-ақ негізгі қорларды жаңарту үшін, қаражатты қорландыру мақсатымен, осы қорлар құнының өндірілген өнімге бірте-бірте көшуі қалай аталады?

A) өндіріс қорларыB) табысC) негізгі қорларD) пайдаE) амортизация

60. Дисконттың берілген нормасы кезінде таза дисконтталған табыс (интегралды тиімділік) нөлден үлкен болса, онда инвестициялық жобаны:

A) бұл мәліметтер қабылдау немесе бас тарту үшін жеткіліксізB) бас тарту керекC) қабылдайдыD) жабу мерзіміне байланыстыE) келіспейді

61. Айналым құралы бұл:

A) өзінің заттай түрін өзгертпейтін, ұзақ уақыт өндірісті қызмет ететін еңбек құралдарыB) өндірістің бір циклінде тұтынылып, толығымен қолданылатын өндіріс қорының бір бөлігіC) өзінің заттай түрін өзгертпейтін еңбек заттарыD) өзінің құнын біртіндеп өнімге аударатын құралдарE) өндіріс циклінде қызмет етіп, өндіріс процесінде біраз қатысатын құралдар

62. Еңбек құралдарына кеткен шығын қандай шығынмен байланысты?

A) шикізат, материалдарға және жартылай фабрикаттарға жұмсалған шығындарB) жұмысшыларға бөлінген еңбекақыC) ғимараттарға, ірі құрылыстарға, жабдықтарға кеткен шығындарD) шығын элементтеріE) басқару қызметтегілергі төленген еңбекақы

63. Бәсекенің нысандарын атаңыз?

A) жетілмеген бәсекеB) жетілген бәсекеC) монополия және олигополияD) монополистік бәсекеE) барлық жауап дұрыс

64. Бірнеше бір фирмалар билейтін нарық қалай аталады?

A) жетілген бәсекеB) бәсекелестікC) басқаруD) монополияE) олигополия

65. Біртекті емес бірақ ұқсас тауарлар ұсынатын сатушылар саны көп нарықты көрсетіңіз?

A) монополия және олигополияB) жетілмеген бәсекеC) жетілген бәсекеD) монополистік бәсекеE) барлық жауап жоқ

66. Монополия өз ішінде нешеге бөлінеді?A) 6B) 4C) 5D) 2E) 3

67. Түрлі салалық кәсіпорындар арасындағы ең үлкен табыс үшін күрес бәсекенің қай түрі?

A) жетілмегенB) жетілгенC) сыртқы салалықD) ішкі салалықE) салааралық

68. Кәсіпорында ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлар дайындалуы керектігін білдіретін жоспарлау қағидасы:

A) алдыңғы қатарлы буындар қағидасы және оларды жүзеге асыру алғышартыB) өзара байланыс және үйлестіру қағидасыC) ғылымилығыD) жоспарлау үздіксіздігіE) кәсіпорынның барлық ресурстарының пайдалану ұтымдылығы

69. Кәсіпорында басшылыққа алатын негізгі теориялық ережелер:

A) жоспарлау мәніB) жоспарлау ережесіC) жоспарлау әдісі түрлеріD) жоспарлау әдісіE) жоспарлау қағидасы

70. Кәсіпорында айналым құралдары шамаларының минималды бірақ жеткілікті шамасын анықтау процесі қалай аталады?

A) нормативтікB) айналым құралдары нормалануC) әдістемелікD) өндірістікE) қабылдау

71. Нормаланатын айналым құралдарына қайсысы жатады?

A) дұрыс жауап жоқB) шикізат, материалдар, аяқталмаған өндірістің қажетті өндірісті қорлары және т.бC) қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді айналым құралдарыD) дайын өнім, қосалқы бөлшектерE) ғимарат және көлік құралдары

72. Тізімде тұрған кәсіпорын жұмысшыларының қаншасы жұмысқа келгенін анықтауға арналған тізім қалай аталады?

A) тізімдікB) кадрлар тұрақтылығыC) орта тізімдікD) қабылдау көлеміE) келу құрамы

73. Өзінің еңбегі үшін кең көлемде алынатын материалдық құндылық принципі — бұл:

A) Еңбек қиындылығының дифференциалдық принціпіB) Еңбекке ақы төлеу жүйесінің логикалық және қол жетімді принціпіC) Тепе тең төленетін еңбек ақы принціпіD) Нақты еңбек ақының жоғарлану принціпіE) Мемлекеттің бақылау принціпі

74. Өндірістік үрдістің әрбір қатысушы мүшесінің еңбекақыға арналған қаражаттағы жеке үлес функциясы

A) Бақылау функциясыB) Ынталандыру функцияC) Тепе тең төленетін еңбек ақы принціпіD) Дифференциалды еңбек ақының орындалу функциясыE) Өлшеуші-үлестіруші функциясы

75. Еңбек ресурстарын аймақтар, салалар мен кәсіпорындар бойынша оңтайлы орналастыру функциясы

A) Өлшеуші-үлестіруші функциясыB) Бақылау функциясыC) Тепе тең төленетін еңбек ақы принціпіD) Дифференциалды еңбек ақының орындалу функциясыE) Ресурстық-орналастыру функциясы

76. Еңбек көлемі мен сапасына байланысты еңбек ақы механизмі

A) Еңбек ақы формасы мен жүйесіB) Еңбекақыны ұйымдастыруC) Тарифтік еңбек ақы жүйесіD) Уақыт нормасыE) Еңбек нормасы

77. Ай ішіндегі істеген жұмысшылар санын, бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлу бұл-

A) Жанама кесімді еңбекақыB) Тізімдегі құрамғаC) Тарифтік жүйеD) Еңбек стажыE) Орта тізімдегі саны

78. Өзіндік құнды төлеу көздеріне не жатады?

A) Еңбек өнімділігін арттыруB) Орташа шығынның көлеміC) Ауыспалы шығынD) Цехтың өзіндік құныE) Өнімсіз шығындарды жою

79. Кәсіпорында негізгі қордың заттық мазмұны қалай аталады?

A) еңбек құралдарыB) жекеC) жоспарлауD) жеке, араласE) аралас

80. Басқару объектілері бойынша экономикалық талдау түрлері?

A) дұрыс жауап жоқB) функционалдық, техникалық, әлеуметтік, экономикалықC) жедел, ағымдық, болашақтықD) функционалды, экономикалық, болашақтықE) жедел, экологиялық, экономикалық

81. Нақты еңбек өнімдерінің функциялары оның субъектісі болып саналатын талдау қалай аталады?

A) болашақтықB) функционалдықC) ағымдықD) экологиялықE) экономикалық

82. Материалдық ресурстардың түрлерін ата?

A) шикізат ресурстары мен өңделмеген шикізатB) шикізат ресурстары мен еңбек ресурстарыC) негізгі материалдар мен көмекші материалдарD) еңбек ресурстары мен өңделмеген шикізатE) дұрыс жауап жоқ

83. Маржиналды кіріс қалай анықталады?

A) дұрыс жауап жоқB) тұрақты шығындар мен өзгермелі шығындар қатынасыC) өзгермелі шығындар мен тұрақты шығындар қатынасыD) өзгермелі шығындар мен тауарларды өткізуден түскен түсім қатынасыE) тауарларды өткізуден түскен түсім мен өзгермелі шығындар қатынасы

84. Негізгі құралдардың орта жылдық құны мен жұмыскерлердің санына қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

A) қор рентабельділігіB) қор қайтарымдылығыC) негізгі құралдардың орташа құныD) қормен қаруланушылықE) қор сыйымдылығы

85. Тиімділік, еңбек өнімділігі, материал қайтымдылық, материал сыйымдылық, капитал жұмсаудың қайтарымдылығы жататын фирмалар қызметінің тиімділік көрсеткішін ата?

A) интенсивтіB) техникалық-экономикалықC) экстенсивтіD) дұрыс жауап жоқE) қорытындылаушы (жинақтаушы)

86. Қаржылық талдаудың объектісі — ол

A) шаруашылық субъектінің серіктес банктер мен инвесторларыB) шаруашылық субъектінің серіктес мекемелеріC) шаруашылық субъектінің серіктес сыртқы құштар пайдаланушыларыD) шаруашылық субъектінің экономикалық қызметтеріE) шаруашылық субъектінің өткен, бүгінгі және келешектегі іс-әрекеті

87. Қаржылық талдаудың негізгі мақсаты — ол

A) кәсіпорынның меншікті ахуалы мен барын және олардың қалыптасу көздерін оқып білуB) кәсіпорынның өтімділігі мен төлем қабілеттілігін және іскерлік белсенділікті анықтау және бағалауC) кәсіпорын мүлігінің ахуалы мен барын және олардың қалыптасу көздерін оқып білуD) кәсіпорынның қаржылық ахуалын объективті және дәйекті сипаттайтын қажетті көрсеткіштерді анықтау мен оқып білуE) кәсіпорынның қаржылық есеп беруін алдын ала, кірістілігін және іс-әрекет тиімділігін оқып білу

88. Факторлық талдаудың жиі қолданылатын әдісін көрсетіңіз?

A) топтау әдісіB) тізбекті алмастыру әдісіC) статистикалық қадағалау әдісіD) эконометриялық әдістерE) индекстік әдіс

89. Табыс дегеніміз — ол…

A) экономикалық табыстардың ұлғаюыB) қаржының келуі немесе активтер құнының өсуі не болмаса пассивтердің азаюыC) қаржы көлемінің өсуіD) активтер құнының азаюы не болмаса пассивтердің азаюыE) акционерлер салымдарының есебінен өсуден басқа жағдайдағы капиталдың өсуі

90. Қатыстырылған капиталдың (Қк) авансталған капиталға (Ак) қатынасынан қандай коэффициент табылады?

A) дұрыс жауап жоқB) тәуелділікC) тұрақтылықD) тәуелсіздікE) табыстылық

91. Таза табыс пен ағымдағы активтер қатынасы арқылы есептелінетін көрсеткіш?

A) меншікті капиталдың табыстылығыB) ұзақ мерзімді активтер табыстылығыC) ағымдағы активтердің табыстылығыD) барлық активтердің тиімділік деңгейіE) өндірістік қорлардың табыстылығы

92. Шет елдерде тәуекелді азайтудың кең тараған түрі?

A) дұрыс жауап жоқB) бәсекелестік C) өзін-өзі сақтандыруD) жанама әдісE) хеджиралау

93. Кәсіпкерлік тәуекелге қандай тәуекелдер жатады?

A) дұрыс жауап жоқB) қаржылық тәуекелC) коммерциялық тәуекелD) барлық жауаптар дұрысE) өндірістік тәуекел

94. Өндірістік тәуекел нені білдіреді?

A) меншікті капиталдың бір теңгесіне шаққандағы заемдық капитал мөлшеріB) капиталдың қай бөлігі мобильді екенінC) жиынтық капиталдың ішіндегі меншікті капитал үлесінD) дұрыс жауап жоқE) материалдық шығындардың өсуін, қызметкерлердің наразылығын, менеджерлердің салық төлеу қатесін

95. Кәсіпорын іс-әрекетінің процесі бойынша тәуекелдің негізгі саласы болып табылмайды?

A) тәуекелсіз салаB) болжау саласыC) минималды тәуекел салаD) жіберілмейтін саласыE) көтерілген тәуекел саласы

96. Операциялар жасау маңында кәсіпорын ешнәрсемен тәуекел етпейтін, операциялар процесінде шығындар жоқ, жобаны орындау нәтижесінде кәсіпорын белгіленген пайданы алып отыратын тәуекелдің негізгі саласы?

A) жіберілмейтін саласыB) минималды тәуекел салаC) көтерілген тәуекел саласыD) болжау саласыE) тәуекелсіз сала

97. Операциялар жасау кәсіпорынды банкроттық пен инвестицияларды жоғалтуға әкелетін тәуекелдің негізгі саласы?

A) қиын-қыстау тәуекел саласыB) тәуекелсіз салаC) Болжау саласыD) минималды тәуекел салаE) жіберілмейтін саласы

98. Енгізілетін жобамен оған ұқсасты жобалардың негізгі параметрлерінің жеткілікті сәйкестік шарты маңында қолданылатын тәуекел талдаудың әдісі қалай аталады?

A) статистикалық әдісB) жөнділігін талдау әдісіC) ұқсастық әдісіD) эксперттік бағалау әдісіE) шығындардың шекті әдісі

99. Аталмыш активтің кірістілігі мен бағалы қағаздар нарығындағы тұтастай түрдегі бағалы қағаздардың кірістілігі қатынасы арқылы нені анықтаймыз?

A) бағалы қағаздардың әрбір түрін B) дұрыс жауап жоқC) тәуекелдіD) кірістіліктіE) инвестицияны

100. Ұзақ мерзімді болжам жасау кезінде негізгі проблема болып саналады?

A) тәуекелділікB) сұранысC) шаруашылық қызметі мен болжам жасау тәуекеліD) икемділік E) дұрыс жауап жоқ

5-НҰСҚА

1. Субъектінің бухгалтерлік есепті жургізу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы —

A) басқару есебіB) бухгалтерлік есепті жүргізу әдістеріC) бухгалтерлік есепті жүргізу амалдарыD) есеп саясатыE) қаржылық есеп

2. Есеп саясатының әдістемелік жағына кіретін элементтер:

A) алғашқы есеп құжаттарының типтік нысандарыB) ақша қаражаты туралы есепC) қаржылық есеп беруD) бухгалтерлік есепE) мүлік пен міндеттемелерді бағалау, мүліктерге амортизация есептеу әдістері

3. Әр айдың соңғы күнтізбелік күніне айналымның талдамалық есебі мен жинақтамалық есеп мөліметтерінің теңдігін қамтамасыз етіп отыруы —

A) толықтылықB) сақтықC) орындықD) уақыттылықE) қарама-қайшылық

4. Есеп айырысу шотынан басқа субъектісінің шотына ақша аудару үшін толтырылатын құжат:

A) банк көшірмесіB) төлем-талап тапсырмасыC) чекD) аккредитивE)төлем тапсырмасы

5. Сатылған автокөлік үшін сатып алушыларға шот ұсынылды:

A) Дт 7410 Кт 2410B) Дт 1030 Кт 1210C) Дт 6210 Кт 1210D) Дт 1210 Кт 2410E) Дт 1210 Кт 6210

6. Акционерлік қоғам перзидентінің іс-сапар бойынша шығындары есептен шығарылды:

A) Дт 1010 Кт 1251B) Дт 7110 Кт 1251C) Дт 7210 Кт 1252D) Дт 1251 Кт 7210E) Дт 7210 Кт 1251

7. Жеке еңбек келісім-шарты толтырылады:

A) үш данаданB) төрт данаданC) бес данаданD) бір данаданE) екі данадан

8. Демалысақыны есептеу үшін мына мерзімдегі есептелген аңбекақы алынады:

A) өткен сегіз айдағыB) өткен он екі айдағыC) өткен алты айдағыD) өткен екі айдағыE) өткен төрт айдағы

9. Берілмеген депонерленген еңбекақы сомасы:

A) Дт 3390 Кт 1010B) Дт 3350 Кт 3310C) Дт 3350 Кт 3220D) Дт 3350 Кт 3390E) Дт 3390 Кт 3350

10. Жарғылық капиталға салым есебінде отын алынды:

A) Дт 1310 Кт 5010B) Дт 1350 Кт 5110C) Дт 1350 Кт 5020D) Дт 1310 Кт 5030E) Дт 1310 Кт 5110

11. Сатып алу құнына сатылып алынған шикізат пен материалдар үшін жабдықтаушылар шоты акцептелді:

A) Дт 1330 Кт 3310B) Дт 8111 Кт 1310C) Дт 1350 Кт 3310D) Дт 3310 Кт 1030E) Дт 1310 Кт 3310

12. Тауарлы-материалдық қорларды түгендеудің мақсаты:

A) тауарлы-материалдық қорлардың шығындарын бақылауB) тауарлы-материалдық қорлардың қолда барын бақылауC) жетіспеушілікті анықтауD) артықты анықтауE) тауарлыматериалдық қорлардың нақты қолда барын тексеру және оның бухгалтерлік есеп мәліметтеріне сәйкес келуі

13. Тауарлы материалдық қорлардың арзандатылуы:

A) Дт 1310 Кт 5420B) Дт 5410 Кт 1310C) Дт 1310 Кт 5460D) Дт 5460 Кт 1310 E) Дт 5420 Кт 1310

14. Өткізілген қондырғының баланстық құны есептен шығарылды:

A) Дт 7420 Кт 2410B) Дт 1210 Кт 2410C) Дт 2420 Кт 2410D) Дт 7210 Кт 2410E) Дт 7410 Кт 2410

15. Жалпы және әкімшілік мақсатта қолданылған негізгі құралдарға есептелінген амортизация сомасы:

A) Дт 7210 Кт 2420B) Дт 7210 Кт 2430C) Дт 2420 Кт 7210D) Дт 2420 Кт 3310E) Дт 7110 Кт 2420

16. № 2420 шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) активтік, контрарлық, контрактивтік B) активтік, негізгі, есеп айырысуC) пассивтік, негізгі, есеп айырысуD) пассивтік, контрарлық, контрактивтікE) активтік, негізгі, ақшалай

17. Экспорттық әрекеттерді жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар кіріске алынды:

A) Дт 2730 Кт 2740B) Дт 2730 Кт 3310C) Дт 2710 Кт 3310D) Дт 2410 Кт 3310E) Дт 3310 Кт 2730

18. Еншілес кәсіпорыннан жеңіл автокөлік алынды:

A) Дт 2414 Кт 6220 B) Дт 3320 Кт 2414C) Дт 2414 Кт 6280D) Дт 2414 Кт 3310E) Дт 2414 Кт 3320

19.Негізгі цех ғимаратына тозу есептелінді:

A) Дт 8415 Кт 2421B) Дт 8414 Кт 2421C) Дт 7210 Кт 2421D) Дт 8415 Кт 2422E) Дт 2421 Кт 8415

20. Ағымдағы жалға берілген кеңсе ғимаратына тозу есептелінді:

A) Дт 8415 Кт 2420B) Дт 2410 Кт 2420C) Дт 2420 Кт 2410D) Дт 7210 Кт 2420E) Дт 2420 Кт 8415

21. Сатып алушыларға сатылған негізгі құралдар үшін шот ұсынылды:

A) Дт 6210 Кт 1210B) Дт 6280 Кт 1210C) Дт 1210 Кт 6010D) Дт 1210 Кт 6210E) Дт 1210 Кт 628022. Шаруашылық тәсілмен жөндеу бойынша қолданылған материалдар есептен шығарылды:

A) Дт 1310 Кт 8311B) Дт 8311 Кт 1310C) Дт 8313 Кт 3150D) Дт 8111 Кт 1310E) Дт 8411 Кт 1310

23. Жалға беруші кәсіпорыннан келісім құны негізінде ұзақ мерзімді жалға ғимарат қабылданды:

A) Дт 2410 Кт 4150 B) Дт 4150 Кт 2410C) Дт 2410 Кт 4160D) Дт 2410 Кт 3360E) Дт 3360 Кт 2410

24. Қаржыландырылған жал бойынша жалға алынған негізгі құралдарға есеп айырысу шотынан жалдық төлем төленді:

A) Дт 1030 Кт 3380 B) Дт 3380 Кт 1030 C) Дт 1030 Кт 4150D) Дт 3360 Кт 1030E) Дт 4150 Кт 1030

25. Қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың бастапқы құны артқан кезде:

A) Дт 5420 Кт 2410B) Дт 2410 Кт 5460C) Дт 2420 Кт 5420D) Дт 5410 Кт 2410E) Дт 2410 кт 5420

26. Ғимаратты бұзу кезінде жұмысшыларға еңбекақы есептелінді:

A) Дт 3350 Кт 7410B) Дт 7210 Кт 3350C) Дт 2410 Кт 3350D) Дт 7470 Кт 3350E) Дт 7410 Кт 3350

27. Дт 2410 Кт 5110 бухгалтерлік жазуы білдіреді:

A) жабдықтаушылардан көлік құралдары келіп түстіB) тегін түскен көлік құралдарыC) жарғылық капиталға салым ретінде бағдарламамен қамтамасыз ету кіріске алындыD) негізгі құралдар есептен шығарылдыE) жарғылық капиталға салым ретінде көлік құралдары келіп түсті

28. Жарғылық капиталға салым есебінде бағдарламамен қамтамасыз ету алынды:

A) Дт 2730 Кт 5020B) Дт 2730 Кт 5110C) Дт 2730 Кт 5410D) Дт 2730 Кт 5010E) Дт 2730 Кт 5030

29. Мекеме басшысының іс-сапар шығындары есептен шығарылды:

A) Дт 1251 Кт 7110B) Дт 1251 Кт 7210C) Дт 8110 Кт 1251D) Дт 7110 Кт 1251E) Дт 7210 Кт 1251

30. Көмекші өндірістің транзиттік шоттары:

A) 8111-8114B) 8211-8214C) 8411-8418D) 8411-8414E) 8311-8314

31. 8416 шоты аталады:

A) негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің амортизациясыB) негізгі құралдарды жөндеуC) жалға алу төлемдеріD) қызметкерлердің еңбекақысыE) коммуналдық қызмет

32. Өнімнің бір өлшемге есептелінген өзіндік құны —

A) бағалауB) калькуляцияC) өндіріс шығындарыD) екі жақты жазуE) түгендеу

33. Негізгі өндіріс шығындарының элементтері не жатады:

A) еңбекақы, еңбекақыдан аударымдар, үстеме шығыстар, басқа шығыстарB) материалдар, еңбекақы, үстеме шығыстар, басқа шығыстарC) материалдар, еңбекақы, еңбекақыдан аударымдар, үстеме шығыстарD) материалдар, еңбекақы, еңбекақыдан аударымдарE) материалдыр, еңбекақы, еңбекақыдан аударымдар, басқа да шығыстар

34. Негізгі өндіріс шығындарының материалдары бойынша транспорттық шығындар сомасы есептен шығарылды:A) Дт 1350 Кт 8110 B) Дт 7010 Кт 1320C) Дт 8110 Кт 1310D) Дт 1310 Кт 8110E) Дт 1320 Кт 8110

35. Көмекші өндіріс шығындарының материалдары бойынша транспорттық шығындар сомасы есептен шығарылды:

A) Дт 8110 Кт 1310B) Дт 8311 Кт 3310 C) Дт 8310 Кт 1315D) Дт 8211 Кт 1310E) Дт 8311 Кт 1310

36.Электрцехі қызметтері нақты өзіндік құны бойынша жалпы шаруашылық қажеттіліктерге жатқызылды:

A) Дт 8416 Кт 8310B) Дт 7010 Кт 8310C) Дт 7110 Кт 8310D) Дт 8110 Кт 8310E) Дт 7210 Кт 8310

37. Есепті кезең соңында дайын өнімнің құны анықталады:

A) сату құныB) есептік құныC) нақты құныD) өзіндік құныE) бастапқы құны

38. Меншікті капиталдың құрамына кірмейді:

A) есепті жылдың бөлінбеген пайдасыB) банктік қарызC) жарғылық капиталD) резервтік капиталE) төленбеген капитал

39. №5520 «Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (залал)» шотына есептік-экономикалық сипаттама беріңіз:

A) пассивтік, әрекеттік, салыстырушыB) активтік, негізгі, есеп айырысуC) активтік, негізгі, инвентарлықD) активтік, әрекетті, салыстырушыE) пассивтік, қаржылық-нәтижелік

40. Жылдың соңында өнімді сату мен қызмет көрсетуден түсетін табыс шоты жабылды:

A) Дт 6210-6280 Кт 5610B) Дт 5610 Кт 7010C) Дт 5610 Кт 7410 D) Дт 6010 Кт 5520E) Дт 6010 Кт 5610

41. Есеп берілетін жылдың соңында «5510» шотының Дт-не жазылады:

A) жыл ішіндегі есептік табыстың зиян сомасыB) жыл ішіндегі бөлінбеген зиянC) жыл ішіндегі есептік табыстың қалдығыD) жыл ішіндегі есептік табыстың пайда сомасыE) жыл ішіндегі бөлінбеген табыс

42. Сыртқы экономикалық қызметтің негізгі түрлері:

A) реэкспортB) реимпорт, толлингC) экспорт, импортD) сыртқы, ішкіE) толлинг, франчайзинг

43. Түсініктеме хатты жазды:

A) экономистB) экспедиторC) басшыD) бас есепшіE) есепші

44. Қаржылық есеп берудің негізгі қағидалары:

A) жүйелілік, міндеттемелерB) есептеу, толассыздық, түсініктілікC) қаржылық нәтиже, салыстыруD) маңыздылық, бухгалтерлік балансE) сақтық, аяқтау, түсініктеме хат

45. Субъектінің өткен кезеңдегі қаржылық-шаруашылық қызметін кешенді түрде сипаттайтын барлық көрсеткіштер жүйесі —

A) субъект құжатыB) есеп саясатыC) субъекті жарғысыD) қаржылық қорытынды есебіE) қаржылық есеп беру

46. Сенімхатқа қол қоятын лауазымды тұлғалар:

A) басшы, бас бухгалтер, кассирB) басшы, бас бухгалтер, сатушыC) басшы, бас экономистD) басшыE) басшы мен бас бухгалтер

47. Жоғарғы кластағы қоғамдық тамақтану мекемесіне жатады:

A) мейрамхана, кафе, барB) буфет, асхана, тұшпара өндіретін желіC) кафе, бар, асханаD) мейрамхана, бар, буфетE) мейрамхана, кафе, кәуәп өндіретін желі

48. Жабдықтаушылардан тауарлар ҚҚС-сыз сату құнымен келіп түсті:

A) Дт 3310 Кт 1330B) Дт 1330 Кт 3390C) Дт 1330 Кт 3310D) Дт 3310 Кт 1030E) Дт 1320 Кт 3310

49. Тауарларды жеткізу бойынша көлік қызметтері есепте көрсетілді:

A) Дт 3390 Кт 1330B) Дт 3310 Кт 1330C) Дт 3310 Кт 1030D) Дт 1330 Кт 3390E) Дт 1330 Кт 3310

50. Сауда кәсіпорындарынан заңды тұлғаларға және жыбдықтаушылардан сауда кәсіпорындарына тауарлар қозғалысы бойынша айналым —

A) сатып алу-сатуB) көтерме саудаC) тауар айырбасыD) бөлшек саудаE) комиссиялық сауда

51. Өзіне тиісті барлық мүлкімен, оның міндеттемесі бойынша шаруашылық серіктестіктеріне қатысушыларының мүлкінің жетіспей қалуында, пікірлестердің толық жауапкершілікті мойнына алуын қандай серіктестік деп айтамыз?

A) қосымша жауапкершілігі бар серіктестікB) өндірістік серіктестікC) жауапкершілігі шектеулі серіктестікD) толық серіктестікE) коммандиттік серіктестік

52. Коммерциялық қызметке жататындар:

A) аралықтағы сауда делдалыB) сатып алу және сатуC) тауар биржасыD) саудаE) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

53. Қоғамның өмір сүруі және дамуы үшін қажетті материалды өнімдерді шығаратын процесс қалай аталады?

A) технологиялық құрылымB) қоғамC) көмекші цехD) цехE) өндіріс

54. Негізгі өндірістік қорларды қолдану көрсеткіштерін атаңыз?

A) негізгі өндіріс құралдарын интегральді қолдану көрсеткіштеріB) негізгі өндіріс құралдарын экстенсивті қолдану көрсеткіштеріC) негізгі өндіріс құралдарын жедел түрде қолдану көрсеткіштеріD) негізгі өндіріс құралдарын тиімді қолдану көрсеткіштеріE) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

55. Еңбек құралдарының алғашқы қалпын жоғалтуы

A) техникалық тозуB) табиғи тозуC) өндірістік емес тозуD) моральдық тозуE) өндірістік тозу

56. Инвестициялық жобаларды Сложностьн анықтау кезінде есеп айырысу кезеңі болып қандай мерзім саналады?

A) инвестициялық идеяның басынан бастап, объектінің пайдалануға берілуіне дейін B) тәуекелге бармауC) жобаны қаржыландырудан бастап, осы жобадан нәтиже алғанға дейінD) осы жобаның басынан бастап, нәтиже (өнім) алу соңына дейінE) құрылыстың 15 жылынан және өнім өндірісінің 15 жылынан жоғары емес

57. Негізгі өндіріс қорын пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткішті көрсетіңіз?

A) алмасу коэффициентіB) жұмысшылардың еңбек өнімділігіC) жұмысшылар еңбегін қормен қаруландыруD) рентабельділік, пайдаE) қор қайтарымдылығы, қор сиымдылығы

58. Нақты активтерге байланысты инвестициялар қандай топтарға бөлінеді?

A) мемлекеттік басқару ұйымдарының талаптарын орындауғы арналған инвестицияларB) тиімділікті арттыруға бағытталған инвестицияларC) өндірісті кеңейтуге бағытталған инвестицияларD) жаңа өндіріс орындарын ашуға бағытталған инвестицияларE) берілген жауаптардың барлығы дұрыс

59. Негізгі қорлар қолданылуына байланысты өндіріс процесінде тозады. Тозудың қандай түрлері бар?

A) негізгі және көмекшіB) қосалқы және табиғиC) негізгі және қосалқыD) моральдық және өндірістікE) табиғи және моральдық

60. Талап етілетін инвестициялар шамасына байланысты жобалар былайша жіктеледі:

A) тәуекелді және тәуекелсізB) жеке, күрделіC) ординарлы, ординарсызD) ірі, дәстүрлі, шағынE) тәуелсіз, баламалы

61. Кәсіпорынның толық тауарлы өнімнің өзіндік құны, көтерме бағадағы тауарлы өнім құнына қатынасы нені құрайды?

A) өндірістің өзіндік құныB) өнім бірлігінің өзіндік құнынC) цехтың өзіндік құныD) өнім бірлігінің толық өзіндік құны

E) бір теңгелі тауарлы өнімге жұмсалған шығынды

62. Кәсіпорында өнімді өндіру және сатуға кеткен керекті қоғамның ақшалай түрінде белгіленген шығын бөлігін қалай атаймыз?

A) өнімнің өзіндік құныB) цехтық өзіндік құнC) тауарлы өнімD) 1 теңге тауарлы өнімге кеткен шығынE) өнімнің жалпы өзіндік құны

63. Жөнелтілген тауар, есеп айырысу, дебиторлық қарыздар, бағалы қағаздарға қысқа мерзімді қаржылық салымдар қайда жатады?

A) дұрыс жауап жоқ B) айналым құралдарыC) амортизациялық аударымD) меншікті айналым құралдарыE) нормаланбайтын айналым құралдары

64. Жұмыс беруші жұмысқа қабылдаған кезде еңбеккерлер мен өзара тікелей қандай келісім жасайды?

A) қабылдау келісімшартыB) келу еңбек келісімшартыC) тізім еңбек келісімшартыD) еңбек келісімшартыE) жеке еңбек келісімшарты

65. Жеке еңбек келісім шартында қандай жайттар қарастырылады?

A) белгісіз мерзімге B) белгілі мерзімгеC) белгілі бір жұмыс орнына, белгілі уақытқа D) еңбеккер жоқ жағдайда оның жұмысын уақытша атқаруғаE) барлық жауап дұрыс

66. Жеке еңбек шарты жазбаша түрде неше данада жасалады?

A) 4B) 5C) 6D) 3E) 2

67. Бекітілген тарифтік мөлшерлемелер бойынша нақты орындалған уақытқа есептелетін жалақы:

A) аккордтыB) мерзімді-сыйақылықC) кесімдіD) кесімді-прогрессивтіE) жай мерзімді

68. Бір жұмысшы немесе бір топ жұмысшы белгілі бір мерзімде орындайтын жұмыстың бекітілген көлемі еңбектің қай нормасына тән құбылыс?

A) уақыт нормасыB) қызмет көрсету нормасыC) өндіріс нормасыD) жұмысшылар сан нормасыE) нормалық тапсыра

69. Өндіріс көлемінің өзгерісіне қатысты шығындарды қалай топтастырылады?

A) тікелей және жанамаB) негізгі және үстемеC) айнымалы және шартты тұрақты D) өндірістік және өндірістік емесE) өндірістік және кезең

70. Бірдей мақсатты мәні бар бірнеше әртекті экономикалық элементтен тұратын шығындар қалай аталады?

A) өндірістікB) айнымалыC) үстемеD) төменE) күрделі

71. Кәсіпорындарда баға жүйесінің мемлекеттік ықпалынан еркін дәрежеде жіктелуін анықтаңыз?

A) базистік, анықтамалық, прейскуранттық, нақтыB) келісімшарттық, трансферттік, биржалықC) көтерме, сатып алу бөлшекD) еркін, реттелетін, тіркелетінE) тұрақты, ағымдағы, маусымдық

72. Қаржылық міндеттемелерді орындауға және кеңейтілген қайта жаңғыртуды қамтамасыз етуге арналған ақша қаражаттарының табыстары мен амортизациялар сыртқы табыстар мен кідіртілген төлемдер түріндегі бір бөлігін көрсетіңіз?

A) Экономикалық ресурсыB) қаржы ресурсыC) амортизацияD) есеп ресурсыE) ақша ресурсы 73. Жұмысшы еңбекақы мен сыйақы шартын білу принципі бұл

A) Нақты еңбек ақының жолғарлану принципіB) мемлекеттің бақылау принципіC) еңбек ақы төлеу жүйесінің логикалық және қол жетімді принципіD) еңбек қыйындылығының дифференциалдық принципіE) тепе тең төленетін еңбек ақы принципі

74. Материалдық ынталандыру арқылы өндірістің жоғарғы дәрежеге жету функциясы

A) Дифференциалды еңбек ақының орындалу функциясыB) Тепе-тең төленетін еңбек ақы принципіC) өлшеуші үлестіругі функциясыD) ынталандырушы функцияE) бақылау функциясы

75. Тікелей еңбек қорытындысына байланысты, кесімді жұмысшылардың істеген еңбегіне қарай еңбекақы көлемі

A) еңбекақыны ұйымдастыруB) жанама кесімді еңбекақыC) тарифтік жүйеD) еңбек стажыE) кесімді еңбекақы

76. Кесімді және мерзімді қызмет атқарушылардың тарифтік мөлшерлеме айырмасының коэффициенті

A) еңбек қарқындылығының коэффициентіB) еңбек құралыC) қосымша коэффициентD) еңбек коэффициентіE) жанама коэффициент

77. Жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлықа, кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер бұл

A) еңбек стажыB) негізгі жалақыC) тарифтік разрядD) тарифтік еңбекақы мөлшеріE) тарифтік жүйе

78. Сыйақы бұл —

A) Жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлықа, кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттыB) ай ішіндегі істеген жұмысшылар санын, бір айдағы күндерді қосып қосындыны ай күндерге бөлуC) қызметкерге белгілі бір көрсеткіштерді орындалғаны және асыра орындалғаны үшін төленетін материалдық және материалдық емес сипаттағы ынталандырудың біріD) жалақының тарифтік стафка лауазымдық айлықа, кесімді бағалау бойынша төлемді қамтитын еңбек шартында көзделген тұрақты сипаттағы төлемдер E) тарифтік жүйе

79. Жұмысшылардың жұмыстан шығып кету коэфициенті қалай анықталады?

A) К = (Ж/ Жж.ш)*100B) К = (Жж.ш / Ж)C) К = (Жж.ш / Жж.қ)*100D) К = (Жж.қ / Ж)*100E) К = (Жж.ш / Ж)*100

80. Талдаудың қысқаша анықтамасы

A) экономикалық құбылыстар мен қатынастарды микродеңгейде зерттеуB) бір заттың қатынасын және тәуекелділігін зерттеуC) бір затты бірнеше бөлшектерге бөліп, оларды бір жүйе ретінде зерттеуD) Жалпы қоғамдық құбылыстарды зерттеуE) Бір затты бірнеше бөлшектерге бөле отырып, олардың бір-біріне ара қатынасын және тәуелділігін зерттеу

81. Неғұрлым ұзақ уақыт аралығында (ай, тоқсан, жыл) қызмет көрсеткіштерінің өткен және ағымдық маңызының жиынтығы оның негізгі міндеті болып саналатын талдау қалай аталады?

A) болашақтықB) техникалықC) экономикалықD) экологиялықE) ағымдық

82. Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері?

A) баланстық әдіс, бағалық орын алмастыру әдісіB) түзетулер енгізілген әдіс, интегралды әдіс, бағалық орын алмастыру әдісі, баланстық әдіс, индекстік өдісC) баланстық әдіс, интегралды әдісD) интегралдық әдіс, индекстік әдісE) түзетулер енгізілген әдіс

83. Сандық көрсеткіштер енгізіледі?

A) пайыздармен, коэффициенттермен және индекстермен өлшенедіB) өндірілген және өткізілген өнім көлемі, жұмыскерлердің саны, жұмыс күндері мен сағаттарының санымен өлшенедіC) көсіпорын қызметі көрсеткіштерінің болжамдық коэффициентіD) құндық, натуралдық және еңбек өлшемдеріE) өнімдер құны, кәсіпорындардың шығындары, пайда, өнімділік, шығымдылық көрсеткіштерімен өлшенеді

84. Аяқталмаған өндіріс қалдықтары, яғни өткізуге арналған өнімдер қосылмаған, өндірілген өнімдер мен орындалған жұмыстардың құны?

A) дұрыс жауап жоқB) сыртқы өнімC) жалпы өнімD) ішкі өнімE) тауар өнімі

85. Негізгі құралдардың орта жылдық құны мен өнімдерді сатудан түскен түсім арқылы анықталатын көрсеткіш

A) қор рентабельділігіB) қормен қаруланушылық C) негізгі құралдардың орташа құныD) қор қайтарымдылығыE) қор сыйымдылығы

86. Пайда мен негізгі құралдардың орта жылдық құны қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

A) негізгі құралдардың орташа құныB) қормен қаруланушылықC) қор сыйымдылығыD) қор қайтарымдылығыE) қор рентабельділігі

87. Қаржылық талдау пәні — ол

A) экономикалық ақпараттарда шағыласатын және әр түрлі факторлар әсері маңында іске асырылатын кәсіпорынның қаржылық нәтижесін оқып білуB) экономикалық ақпараттарда шағылысатын және әр түрлі факторлар әсері маңында іске асыратын кәсіпорынның өз қызметіне тартатын қаржы ресурстарын зерттеуC) экономикалық ақпараттарда шағылысатын және әр түрлі факторлар әсері маңында іске асырылатын кәсіпорынның қаржылық қызметін зерттеуD) экономикалық ақпараттарда шағылысатын және әр түрлі факторлар әсері маңында бүктелетін кәсіпорынның қаржылық ресурстарды пайдалануға бағытталған іс әрекет процесстері мен қаржылық нәтижесін оқып білуE) экономикалық ақпараттарда шағылысатын және әр түрлі факторлар әсері маңында іске асырылатын кәсіпорынның барлық іс әрекетін зерттеу

88. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық жағдайына әсер ететін факторлар құрылысына қарай қалай бөлінеді?

A) негізгі және негізгі емесB) тұрақты және уақытшаC) қарапайым және күрделіD) бірқалапты және үздіксізE) ішкі және сыртқы

89. Тізбекті алмастыру әдісі — ол

A) нәтижелік көрсеткішке әр түрлі факторлардың әсерін динамика бойынша санды түрде анықтауB) нәтижелік көрсеткішке екі фактордың санды әсерін есептеуC) барлық жауап дұрысD) жеке көрсеткіштің базистік шамасын нақты шамамен алмастыру және нәтижесінде пайда болған әрбір кейінгі мөлшерден алдындағы шегертуE) нәтижелік көрсеткішке факторлардың әсерін қатыстылы мөлшер түрлеріндегі мәліметтер арқылы есептеу

90. Қаржылық есептіліктің негізін қалаушы принциптер — ол …

A) дұрыс жауап жоқB) шаруашылық іс әрекет процесінің үздіксіздігіC) есеп жүйесінде шаруашылық операцияларды уақытында тіркеуD) шаруашылық операцияларды істелінген уақытында көрсетуE) Есептеу әдісі бойынша тіркеу және іс әрекеттің үздіксіздігі

91. Сатылған өнімнің өзіндік құны мен өзіндік материалдық қорлар қатынасы арқылы есептелінетін коэффициент?

A) дұрыс жауап жоқ B) материал өнімділігіC) материалдық ресурсD) материал қайтарымдылықE) материалдық айналым қаражатының айналымдылық коэффициенті

92. Іскерлік белсенділік индексі ….

A) кәсіпорыннан кеткен шығындарды бір белсенділікпен сипаттайдыB) дұрыс жауап жоқC) еңбек өнімділігін атқарылған қызметке байланысты сипаттайдыD) кезеңдегі капиталды орташа шамаға келтіруді сипаттайдыE) айналыс капиталды пайдалану тиімділігін сипаттайды

93. Абсолютті өтімді ең өтімді активтер ….

A) қысқа мерзімді дебиторлық борыштарB) ақша құралдары мен олардың эквиваленттері және қысқа мерзімді қаржылық инвестизияларC) ұзақ мерзімді дебиторлық борыштарD) тауарлы материалдық қорлар мен сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер E) ұзақ мерзімді активтер

94. Өнімдерді шығару қарқынын өсуі, шығындардың өсу қарқынынан артып кетуі нені білдіреді?

A) интенсивтік экономикалық өсудіB) меншік иелерінің үлесі көбейетіндігіC) меншік иелерінің үлесі азайғандығыD) интенсивтік экономикалық кемудіE) дұрыс жауап жоқ

95. Шығарылған өнімдер құны мен материалдық шығындар құны қатынасы арқылы анықталатын көрсеткіш?

A) материалдық қайтарымдылықB) материалдық сыйымдылықC) қор сыйымдылығыD) қор қайтарымдылығыE) дұрыс жауап жоқ

96. Статистикалық әдістер көмегі шеңберінде бағалы қағаздар қоржының неғұрлым тиімді бөлу мен пайдаларды бағалау жүзеге асырылатын қаржылық инвестициялар теориясы қалай аталады?

A) дұрыс жауап жоқB) қаржылық теорияC) болжам жасау теориясыD) тәуекел теориясыE) қоржын теориясы

97. Қоржын теориясы неше негізгі элементтен тұрады?

A) 3B) 6C) 2D) 4E) 5

98. Қоржындық теория элементтері?

A) оптимистік, пессимистікB) актив құнын өзгертуден түскен кірісC) кірістілік нормасыD) неғұрлым ықтималдыE) активтерді бағалау, инвестициялық шешім, қоржынды оңтайландыру, нәтижелерді бағалау

99. Аналитикалық кесте —

A) Графаларда берілген сандық мәліметтер тізіміB) Микродеңгейде қолданылатын көрсеткіштерC) Экономиканың белгілі салаларында қолданылатын көрсеткіштерD) Зерттеудің негізгі объектісі болып келетін көрсеткіштерE) Макродеңгейде қолданылатын көрсеткіштер

100. Басқару жұмысының талдаудың зерттеу объектілері —

A) Кәсіпорын, саланың экономикалық құбылыстар мен қатынастарыB) Кәсіпорын, саланың сыртқы ортасыC) Шаруашылық қызметтің экономикалық нәтижелеріD) Кәсіпорын, сала қызметтерінің көрсеткіштер жүйесіE) Кәсіпорынның, саланың ішкі және сыртқы орталарының өндіріспен байланысты шығындар